18 Oktober 2018
Home > Nieuws > Fabrikanten > Procter&Gamble wil betere representatie van vrouwen

Beste bezoeker,

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd.

Procter&Gamble wil betere representatie van vrouwen

AMSTERDAM - Gendergelijkwaardigheid is al jaren een belangrijke prioriteit van Procter&Gamble, wereldspeler in was- en verzorgingsmiddelen. 

Tijdens het recente Lead Network Event in Amsterdam, waar retailers en producenten uit de Europese FMCG-industrie discussieerden over dit onderwerp, sprak Levensmiddelenkrant exclusief met Beatrice Dupuy, sales vice president van Procter & Gamble. Zij vertelde ons hoe de onderneming wereldwijd werkt aan een betere representatie van vrouwen.

Waarom is ‘gendergelijkwaardigheid’ volgens u zo’n belangrijk thema voor de FMCG-industrie?
“Het is belangrijk dat de FMCGindustrie een goede afspiegeling vormt van de huidige samenleving en waar deze voor staat. Talloze producten en merken uit deze industrie richten zich op vrouwen en meisjes. 80 procent van de aankoopbeslissingen wordt door hen genomen. Daarom is het belangrijk dat alle grote leiders en ceo’s binnen de mondiale FMCG-industrie het bestrijden van genderongelijkheid gaan beschouwen als een grote bedrijfskans en streven naar een groter aandeel vrouwen op de werkvloer. Hun ondernemingen moeten zo een betere afspiegeling gaan vormen van de maatschappij. Het is niet alleen belangrijk dat het aandeel vrouwen op alle functieniveaus wordt vergroot. De sleutel tot een goede representatie is dat vrouwen zich ook gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen. Iedere leider zou persoonlijk verantwoordelijk moeten worden gesteld voor verbeteringen op dit terrein.”

Hoe werkt P&G samen met andere Europese producenten uit deze industrie aan positieve veranderingen op dit gebied?
“P&G is oprichtingspartner van het Lead Network, waarbij lead staat voor leading executives advancing diversity. Dit uit 1600 directieleden en ceo’s bestaande netwerk vertegenwoordigt 120 fabrikanten uit de Europese FMCG-industrie en 60 retailers. Lead richt zich op het aantrekken, behouden en vooruit helpen van vrouwen binnen deze industrie via educatie, leiderschap en bedrijfsontwikkeling. Ons doel is om een werknemerspopulatie te creëren, waarin mannen en vrouwen een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren vanuit hun volledige potentieel. Het stimuleren van genderdiversiteitsplannen in bedrijven is een ander streven. Het jaarlijkse Lead Network Event vormt een uitgelezen kans voor producenten uit de Europese FMCG-industrie om te werken aan gendergelijkwaardigheid en aan een hoger percentage vrouwen binnen hun bedrijf. Zij discussiëren niet alleen met retailers over dit onderwerp, maar delen ook best practices.”

Welke concrete resultaten heeft het laatste LEAD Network Event opgeleverd?
“Tijdens het laatste event presenteerden Lead en het internationale EY-netwerk de Gender Diversity Scorecard, die inzicht biedt in genderdiversiteit onder leidinggevenden binnen de Europese retail- en FMCG-industrie. Hiervoor is voor het eerst een enquête gehouden onder dertig bedrijven uit deze industrie. Uit deze scorecard blijkt dat P&G op dit terrein het beste scoort. Anno 2017 vervullen vrouwen binnen P&G wereldwijd 32 procent van de managementfuncties. Wij zijn op de juiste weg, maar er is zeker nog ruimte is voor verdere verbetering. Gemiddeld vervullen vrouwen wereldwijd 16 procent van de managementfuncties, binnen Europa is dat 26 procent.”

Tijdens het event vond een rondetafeldiscussie over gendergelijkwaardigheid plaats tussen een achttal ceo’s uit de Europese FMCG-industrie. Wat is er uit deze discussie voortgekomen?
“Tijdens deze bijeenkomst voerden zij belangrijke discussies over dit onderwerp. Zij hebben een gezamenlijke gelofte op papier gezet, die op dit moment verder wordt geconcretiseerd. Binnenkort wordt hierover meer bekend.”

 Wat doet P&G allemaal om gendergelijkwaardigheid te bevorderen?
“P&G streeft naar een betere wereld vrij van seksevooroordelen met een gelijke representatie en stem voor vrouwen en meisjes. Om hen zowel binnen als buiten P&G goed te kunnen representeren, is gendergelijkwaardigheid al jarenlang een van onze vijf mvo-prioriteiten. We focussen ons op drie terreinen, waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen. Allereerst willen we via ons merkenportfolio onze stem laten horen. Met advertenties en mediacampagnes bestrijden we seksevooroordelen. Recent gelanceerde mediacampagnes zijn de #LikeAGirl-campagne van Always en de #ShareTheLoadcampagne van Ariel. Onze tweede doelstelling is het uit de wereld helpen van barrières voor meisjes om onderwijs te volgen en voor vrouwen om economische kansen te benutten. Zo is P&G initiatiefnemer van het project ‘Always Keeping Girls in School’ in India. Ook worden businesstrainingen voor vrouwelijke ondernemers geïnitieerd. Tenslotte is ons doel om in alle geledingen van ons bedrijf een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te bereiken en om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen kan bijdragen en zijn of haar potentie kan tonen.”

P&G wil op alle wereldwijde vestigingen een gelijke representatie van mannen en vrouwen op de werkvloer. Hoe wordt dit gerealiseerd?
“Overall nemen we hiervoor op gelijkwaardige basis getalenteerde vrouwen en mannen aan. Op managementniveau streven we er naar om 50 procent vrouwen in dienst te nemen. Als onderneming die zich al jarenlang met dit onderwerp bezighoudt, houden we leiders verantwoordelijk voor dit doel en werken we aan de ontwikkeling van een inclusieve omgeving.”

Wat wordt er gedaan op mondiaal vlak?
 “Eén voorbeeld is de Catalyst CEO champions for change waarvan P&G onderdeel is. Dit is een mondiaal initiatief waarbij ceo’s en topleiders uit de industrie zijn aangesloten. De bedrijven die zij vertegenwoordigen, lopen uiteen van Coca-Cola en Unilever tot McDonald’s en PepsiCo. Zij streven naar meer diversiteit en betrokkenheid binnen hun organisaties. Afgelopen maart hebben ruim 40 ceo’s uit de hele wereld een gezamenlijke gelofte ondertekend om constructieve veranderingen te realiseren in genderdiversiteit. Zij doen niet alleen organisatorische en persoonlijke beloften op dit gebied, maar gaan hierover ook regelmatig rapporteren.”

Wat leveren alle inspanningen op voor P&G?
“Onderzoek van het Peterson Institute for International Economics en EY toont aan dat het hebben van meer vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven de winstgevendheid aanzienlijk kan verhogen. Hieruit blijkt dat een organisatie met 30 procent vrouwelijke leiders tot 6 procentpunten zou kunnen toevoegen aan de nettomarge. Een werknemersgroep met evenveel mannen als vrouwen kan je financiële resultaten dus een boost geven. P&G streeft naar een bedrijfscultuur, waarin de bijdrage van elke medewerker gelijk wordt gewaardeerd, onafhankelijk van sekse, leeftijd, ras, handicap en seksuele oriëntatie. Ook kunnen we met meer vrouwen binnen onze gelederen naar onze overtuiging beter anticiperen op de wensen van consumenten die onze merken en producten kopen.”

Bron: Levensmiddelenkrant