25 September 2018
Home > Nieuws > Algemeen > Kamp wacht overleg stuurgroep over Ahold Delhaize af

Beste bezoeker,

Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden goedgekeurd.

Kamp wacht overleg stuurgroep over Ahold Delhaize af

DEN HAAG – In antwoord op kamervragen over de korting die Ahold Delhaize eenzijdig van haar leveranciers zou vragen, heeft minister Kamp aangegeven de uitkomst van de stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken af te wachten voor hij met een verder inhoudelijke reactie komt.

Minister Kamp van Economische Zaken antwoordde in een brief op kamervragen van Sharon Gesthuizen van SP. Zij vroeg onder meer of het klopt dat Ahold Delhaize korting eist van haar leveranciers. Kamp geeft aan dat hij de inhoud van de onderhandelingen niet kent. “Over de mate van vrijblijvendheid en de eventuele gevolgen van deze onderhandelingen kan ik dus geen uitspraken doen.”

Kamp zegt kennisgenomen te hebben van de mediaberichten over de gesprekken tussen Ahold Delhaize en verschillende van haar leveranciers. “Inmiddels heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) deze gesprekken door middel van een brief ook onder de aandacht gebracht van de stuurgroep gedragscode eerlijke handelspraktijken voor de agrofoodsector. De stuurgroep is inmiddels bij elkaar gekomen en heeft afgesproken om op korte termijn weer bij elkaar te komen. Ik wacht de uitkomst van dit overleg af alvorens een verdere inhoudelijke reactie te geven,” aldus Kamp. 

Gedragscode
Ook wijst Kamp in het antwoord over de onderhandelingen die Ahold Delhaize voert op de pilot Eerlijke Handelspraktijken en de stuurgroep die daaruit is voorgekomen. “De nationale en Europese mededingingsregels verbieden marktpartijen misbruik te maken van een economische machtspositie. Voor gesprekken tussen bedrijven zijn geen specifieke regels gesteld. Contractsvrijheid, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, staat voorop. Wel is in dit kader wederom gewezen op de pilot met gedragscodes voor eerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector en de hieruit voortvloeiende stuurgroep. Via de gedragscode zijn vrijwillig gedragsregels afgesproken waar betrokkenen zich aan hebben gecommitteerd.”

ACM
Op de vraag of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die erop toeziet dat bedrijven eerlijk concurreren moet worden ingeschakeld zegt Kamp dat hij nog geen reden hiertoe ziet. “Voor misbruik van een economische machtspositie moeten zowel de economische machtspositie als het misbruik worden aangetoond. Zolang er geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie, heeft de ACM geen aanknopingspunten om op te treden. Zoals ik hierboven heb opgemerkt wordt momenteel over de casus gesproken in de stuurgroep. Ik zie daarom op dit moment geen aanleiding ACM te vragen de zaak te onderzoeken.” 

Motie
Gesthuizen diende in juli een motie in voor een onafhankelijk meldpunt waar ondernemers klachten over oneerlijke handelspraktijken anoniem kunnen melden. Een meldpunt dat zelfstandig onderzoek doet naar klachten zonder de klager bekend te maken en dat tevens handhavend kan optreden. Over die motie zegt Kamp dat hij op dit moment nog in overleg is met verschillende partijen. Hij zal daarin ook de uitkomst van het overleg van de stuurgroep meenemen en de kamer daar eind september nader over informeren.  

Bron: Levensmiddelenkrant

Introducties & Acties

Nieuw: Koopmans cakemixen

Koopmans introduceert dit najaar drie nieuwe, toegankelijke cakevarianten: een frisse citroencake,...

Nieuw: Koopmans Cake Gemak

Koopmans speelt in op de gemakstrend met het introduceren van Koopmans Cake Gemak.

Nieuw: Dr. Oetker Verwen Brookies

Dr. Oetker Verwen Brookies combineert de kwaliteiten van twee klassiekers: het smeuïge van brownie...