Foodwatch: NVWA moet weg bij EZ | Levensmiddelenkrant

Foodwatch: NVWA moet weg bij EZ

AMSTERDAM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag in een volgend kabinet niet langer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) vallen.

Dat stelt foodwatch. De voedselwaakhond is een e-mailactie gestart met deze oproep richting de politiek. Verkeerde voorlichting van consumenten over de veiligheid van voedsel, zoals ook gebeurde bij de met fipronil vervuilde eieren, is onacceptabel. “Om de voedselveiligheid en gezondheid te kunnen garanderen in Nederland hebben we een sterke, strenge en bovenal onafhankelijke toezichthouder nodig die het publieke belang altijd voorop stelt”, aldus foodwatch.

Onder druk
Volgens de voedselwaakhond is dit momenteel niet het geval omdat de NVWA continu onder druk staat om economische belangen af te wegen tegen de gezondheid van burgers. foodwatch roept de politiek op om daar in een volgend kabinet een einde aan te maken door de NVWA onafhankelijk te maken van het ministerie van Economische Zaken.

Spelletjes
Jarenlange bezuinigingen, fusies en politieke spelletjes hebben van de NVWA een tandeloze toezichthouder gemaakt die er onvoldoende in slaagt de voedselveiligheid in Nederland te borgen. Het meest recente voedselschandaal, waarbij met het illegale insecticide fipronil besmette eieren in de winkels lagen, maakt pijnlijk duidelijk dat het toezicht op de voedselveiligheid in ons land faalt. Vermoedelijk is de consument al een jaar lang blootgesteld aan eieren waarin de verboden insecticide fipronil zat.

Verkeerde voorlichting
Bovendien werden consumenten verkeerd voorgelicht toen het schandaal eindelijk aan het licht kwam. De NVWA heeft herhaaldelijk ten onrechte gesteld dat eieren veilig gegeten konden worden, terwijl ze later moest toegeven dat er sprake was van een acuut gezondheidsrisico bij het consumeren van een partij ernstig besmette eieren. Ook bleken er van minstens 73 bedrijven voor kinderen onveilige fipronileieren aan supermarkten geleverd te zijn.

Weg bij EZ
De afgelopen jaren hebben al meerdere adviesorganen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen gepleit voor een onafhankelijke NVWA. De dienst is de afgelopen jaren geconfronteerd met stevige en aanhoudende kritiek – onder andere in zeer kritische evaluaties van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2014 en van de Food en Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie in 2016. De Nationale Ombudsman stelt bovendien, in een recente evaluatie van de Q-koorts epidemie, dat de huidige situatie waarin de NVWA onder Economische Zaken valt problematisch is, zelfs in die gevallen waarbij het ministerie van Volksgezondheid betrokken is. Volgens de Ombudsman bestaat het risico dat er niet eenduidig wordt gedacht over de invulling van het begrip gezondheidsrisico en wat daarbij acceptabel wordt geacht. Er zal immers altijd een belangenafweging plaatsvinden. 

Bron: foodwatch