Vion moderniseert productielocatie | Levensmiddelenkrant

Vers-activiteiten worden verplaatst

Vion moderniseert productielocatie

BOXTEL - Vion verplaatst haar versactiviteiten van de locatie in Scherpenzeel naar de productielocatie in Boxtel. Het gaat hierbij om middelverwerking, interne logistiek en overige versactiviteiten, zoals de productie van spare- en belly ribs.

De locatie in Boxtel wordt gemoderniseerd om de concurrentiekracht op de nationale en internationale markten voor vlees te vergroten. Met de voorgenomen investering van 35 miljoen euro wil Vion een kortere keten realiseren met meer waarde voor de vleesafzet in de markt, betere efficiency en een duurzamere manier van werken door het op één plek te organiseren. De vernieuwde locatie in Boxtel wordt medio 2021 in gebruik genomen. Het merendeel van de ruim 120 medewerkers die bij Vion Scherpenzeel gekoppeld aan versactiviteiten in dienst zijn, wordt naar verwachting herplaatst binnen de Vion-vestigingen in Boxtel, Apeldoorn en Groenlo, of stroomt uit vanuit natuurlijk verloop.

Het minimaliseren van effecten op de omgeving in Boxtel is een belangrijk speerpunt voor Vion. John de Jonge, coo van Vion Pork: “Vion is hierover in gesprek met onder andere de gemeente Boxtel. Zo worden verkeersstromen van en naar de productielocatie Boxtel zo optimaal mogelijk ingericht en gereguleerd, er komen extra parkeervoorzieningen en extra maatregelen om geluidshinder te beperken. De investering heeft geen impact op het aantal verwerkte varkens in Boxtel; de aanvoer van deze dieren blijft gelijk."

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops