Arbitrage in pensioenconflict Super de Boer | Levensmiddelenkrant

Arbitrage in pensioenconflict Super de Boer

NIEUWVEEN - Een arbitragecommissie gaat zich buigen over het conflict tussen Jumbo en het bestuur van het pensioenfonds van Super de Boer. Dat meldt de website van Stichting pensioenfonds SdB.

Het Pensioenfonds SdB en Jumbo hebben een verschil van inzicht over de verplichting tot bijstorting in het pensioenfonds. Er is extra geld nodig, omdat het herstel van Pensioenfonds SdB langzamer gaat dan in het herstel­plan is vastgelegd, aldus de mededeling van het fonds.

Afspraken
Evenals veel andere fondsen kampt ook het Pensioen­fonds SdB door de economische crisis met een te lage dekkingsgraan. Bij het op­stellen van het herstelplan zijn afspraken gemaakt met de werkgever, schrijft het fonds. Nu het herstel sinds 2011 achterblijft moet Jumbo volgens het bestuur van Pensioen­fonds SdB een extra premie storten. “Jumbo legt de bij het herstelplan gemaakte afspraken anders uit dan wij.” Op basis van eerder gemaakte afspraken leggen de partijen de zaak nu voor aan een externe arbitragecommissie.

Bron: Levensmiddelenkrant