C1000-dissidenten: afsplitsing uiterst drukmiddel | Levensmiddelenkrant

C1000-dissidenten: afsplitsing uiterst drukmiddel

NIEUWVEEN – De groep kritische C1000-ondernemers, verenigd in Stichting Belangenbehartiging C1000 Ondernemers, zien een mogelijke afsplitsing of ombouwstop als uiterste drukmiddel richting de Jumbo-directie.

De onlangs opgerichte stichting zegt nu ook actief open te staan voor ondernemers die naar Albert Heijn of Coop moeten overstappen en daarbij rendement dreigen te verliezen. “Eenheid is nodig om straks een vuist te kunnen maken en zelfsbeslissingsrecht te houden. Dat bewijst de kwestie Kippersluis in Utrecht”, aldus een prominente Gelderse ondernemer en tevens bestuurslid van de stichting. Ook zien sommigen het ‘Kippersluis-scenario’ nog steeds als een reële optie om inlijving bij Jumbo te voorkomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Levensmiddelenkrant onder de kritische achterban.

Hete hangijzers
“Wij willen een gezamenlijke sterke plek aan tafel hebben in Veghel, voor als ons C1000-bestuur er niet goed uitkomt met Jumbo.” Het bestuurslid uit Gelderland doelt daarbij op de definitieve afspraken die het eigen bestuur eind augustus gaat maken met de Jumbo-directie. Op de agenda staan ondermeer de hete hangijzers die door kritische ondernemers zijn ingebracht tijdens het laatste ondernemersoverleg. “Wij eisen dat daar concrete vooruitgang wordt geboekt op de zaken die wij als speerpunt bestempelen. Zoals compensatie, inspraak en zwart op witte toezeggingen.”

Eigen koers
Officieel zijn de C1000-ondernemers akkoord met Jumbo. Tijdens een vergadering van de C1000-ondernemersvereniging stemden zij op 27 juni jl. in meerderheid in met de door Jumbo uitgestippelde ombouwroute. De circa 100 dissidenten blijven desondanks een eigen koers varen. Als uiterste drukmiddel richting Veghel noemt men het op termijn gezamenlijk stilleggen van de ombouwoperatie. Zelfs een vertrek van de gehele groep naar een andere inkooporganisatie wordt op termijn niet uitgesloten. “Over alle kwesties willen we absoluut juridische helderheid hebben. Het gaat tenslotte vaak om ondernemers die decennia lang hun hele ziel en zaligheid in de onderneming hebben gestoken.”

Lees meer over de strategie van de kritische C1000-ondernemers in de nieuwste editie van Levensmiddelenkrant. Vraag hier een abonnement aan.

Bron: Levensmiddelenkrant