Pardoel: ruim tweederde Golff-winkels naar EMTÉ | Levensmiddelenkrant

Pardoel: ruim tweederde Golff-winkels naar EMTÉ

INTERVIEW

VEGHEL – Na een jaar van onderhandelen zijn Sligro en het Golff-bestuur het eindelijk eens geworden over de overgang van Golff naar EMTÉ franchise. Na de dinsdag gehouden ledenvergadering van Golff hebben beide partijen richting de ondernemers een positief stemadvies uitgegeven voor de transformatie. Op 3 februari stemmen zij over de overgang. Johan Pardoel, directeur foodretail bij Sligro Food Group, geeft tekst en uitleg.

Is de overgang hiermee zo goed als beklonken?
“Theoretisch is er nog een kans dat het niet doorgaat. Bij zowel Sligro als het Golff-bestuur heerst evenwel een positief gevoel. Er staat nu een duidelijk raamwerk, met punten als het assortiment, afname, prijspositionering en marge. Inhoudelijk kan ik daar nu niet op ingaan. In januari gaan we de laatste punten invullen.”

Wat kunt u al wel zeggen over de gemaakte afspraken?
“Een belangrijke verandering is de vorm van samenwerking. Die wordt anders dan bij een formule met alleen ondernemers. Met een organisatie met zowel filialen als franchisers heb je andere mogelijkheden en onmogelijkheden. We hebben meer bindende afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het prijsbeleid. Als je een bepaald imago wilt bereiken met een formule, dan kan er geen eigen prijsbeleid worden gevolgd door franchisers. Dat is voor hen toch wel een grote verandering. Bij Golff hebben ze grotere vrijheden dan straks bij EMTÉ. Dat is niet alleen een kwestie van ratio, maar ook emotioneel een belangrijke verandering.”

De Golff-ondernemers moeten op 3 februari een gezamenlijke stem uitbrengen. Waarvoor is dat nodig?
“Het heeft geen zin om een franchiseorganisatie op te zetten als er maar twee franchisers naar EMTÉ overgaan. Dan zou het voor beide partijen geen zin hebben. Er is dus een gezamenlijk besluit nodig op 3 februari. De Golff-ondernemers besluiten individueel, maar het is niet helemaal vrijblijvend. Eén van de onderhandelingspunten was ook de compensatie voor het geval ondernemers niet de overstap naar EMTÉ maken.”

Hoeveel winkels gaan over naar EMTÉ franchise?
“Er zijn momenteel 48 Golff-winkels. We hebben in kaart gebracht wie te weinig (minder dan een ton, red.) omzet per week draaien. Met hen zoeken we naar een oplossing. Dan zijn er nog enkele ondernemers voor wie het plaatje nog niet helemaal duidelijk is. Dus een exact aantal kan ik nog niet geven, maar het zal uitkomen tussen de 32 en 36 winkels die naar EMTÉ franchise gaan.”

Waarom hebben de onderhandelingen zo lang geduurd?
“Aan het begin van het jaar hebben we toenadering gezocht tot elkaar. Dat is een proces van elkaar aftasten. We kenden elkaar nog niet zo goed, waardoor de onderhandelingen een langzame start kenden. Na de zomer is alles in een stroomversnelling gekomen. Maar het heeft veel energie gekost. Het is goed dat we dit na een jaar onderhandelen nu kunnen afsluiten en kunnen werken aan de toekomst. Niet als onderhandelingspartner, maar als medestander.”

Wat kunnen de Golff-ondernemers verwachten van EMTÉ?
“Een formule waarmee we hard aan de weg timmeren en die voor de lange termijn goede perspectieven biedt. Samen moeten we klus klaren, want de menselijke component is toch een van de meest bepalende factoren voor succes.”

Hoeveel tijd wordt er uitgetrokken voor de ombouwoperatie, als het zover komt?
“We willen eerst een aantal pilotwinkels openen. Die pilot vinden we nodig, omdat je met EMTÉ een formule met een andere positionering hebt. We kunnen bijvoorbeeld kijken of de introductiecampagne aanslaat of toch aanpassingen behoeft. Na de pilot maken we een planning voor de overige supermarkten. Over de totale ombouwperiode moeten we nog afspraken maken, maar wij gaan uit van een à twee jaar. Het liefst wil je dat alle winkels zo snel mogelijk worden omgebouwd, maar je moet ook realistisch zijn.”

Bron: