Plus benoemt Peter van Mourik | Levensmiddelenkrant

Plus benoemt Peter van Mourik

UTRECHT-  Het takenpakket van de businessunit Commercie bij Plus is naar eigen zeggen omvangrijk en de afgelopen jaren toegenomen.

“De komende jaren zullen veel activiteiten nog meer aandacht vragen, zoals ketengericht werken, MVO, omnichannel en e-commerce, het borgen van grote projecten zoals Briljant 2.0 en Achilles, het versnellen van de formuleontwikkeling en het professionaliseren van lokale marketing”, zo staat in een persbericht van Plus. Ook de communicatieafdeling dient verder te worden ingericht voor de toekomst. Om die reden is besloten de commerciële taken te verdelen tussen Marketing en Communicatie enerzijds en Commercie anderzijds.

Daarom is Peter van Mourik met ingang van 13 augustus 2018 benoemd tot directeur Marketing en Communicatie. In die hoedanigheid is Peter verantwoordelijk voor formuleontwikkeling, formulemanagement, lokale marketing, data insights (waaronder VPO) en alle communicatie activiteiten.

Eric Leebeek, directeur Commercie, blijft verantwoordelijk voor unit- en categorymanagement, prijs, promotie en spacemanagement en de e-commerce activiteiten.

Beiden zijn lid van het directieteam en rapporteren aan de algemeen directeur.

Bron: Levensmiddelenkrant