Varkens in Nood klaagt Dirk aan | Levensmiddelenkrant

Varkens in Nood klaagt Dirk aan

AMSTERDAM – Stichting Varkens in Nood heeft Dirk van den Broek gedagvaard met de eis dat de supermarktformule stopt met de verkoop van ‘onrechtmatig geproduceerd varkensvlees’. Dirk ziet geen aanwijzing dat haar vlees in strijd is met de wettelijke normen.

 Nederlands varkensvlees wordt in strijd met de wet geproduceerd en Dirk handelt onrechtmatig door dit varkensvlees te verkopen, luidt de dagvaarding van de ngo volgens Dirk. Varkens in Nood eist daarbij dat Dirk overstapt op vlees dat tenminste één ster van het Beter Leven-keurmerk heeft.

Machtig
Varkens in Nood baseert zijn aanklacht op een eigen rapport over 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij, waarin onder andere het afbranden of –knippen van biggenstaartjes, ernstige bewegingsbeperking en ruwe behandeling van de dieren aan de orde komen. Ook vinden er volgens de stichting overtredingen plaats van de wet. Supermarkten zijn hier mede verantwoordelijk voor, betoogt Varkens in Nood, ‘ze zijn de machtigste schakel in de vleesketen’ en bepalen voor een belangrijk deel het welzijnsniveau in de stallen, aldus de stichting.

Beter Leven
De reden dat Varkens in Nood haar pijlen richt op Dirk van den Broek, is omdat dit de eerste supermarktorganisatie was die in 2011 beloofde al zijn vlees zonder keurmerk op termijn in de ban te doen. In vijf jaar tijd is 45 procent van het vlees vervangen door vlees met Beter Leven-sterren. Volgens Varkens in Nood ligt er nog ‘volop varkensvlees dat op onrechtmatige manier is geproduceerd in de schappen van Dirk’. De stichting trekt een vergelijking met Lidl, die in 2013 beloofde om over te schakelen naar enkel Beter Leven-varkensvlees en dit nu voor 66 procent van haar aanbod heeft gerealiseerd.

Aanwijzing
De supermarktorganisatie heeft Varkens in Nood laten weten dat zij geen aanwijzing heeft dat het verkochte varkensvlees is geproduceerd in strijd met de wet. Daarbij heeft Dirk aangegeven dat in Nederland ‘intensief toezicht wordt gehouden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op de naleving van de wettelijke regels op het gebied van dierenwelzijn’, aldus de formule in een bericht over de dagvaarding.

Inspannen
Dirk zegt de stichting enkele malen schriftelijk te hebben verzocht om aan te geven welke Nederlandse varkensvleesproducenten de wet overtreden op het gebied van dierenwelzijn. Daarbij heeft Dirk Varkens in Nood ook gevraagd om geconstateerde overtredingen te melden bij de NVWA. Volgens Dirk heeft de ngo aangegeven ‘dit niet noodzakelijk te oordelen’. De stichting heeft Dirk ook niet verteld welke bedrijven precies de wettelijke regels voor dierenwelzijn overtreden. De supermarktformule concludeert niet onrechtmatig te handelen door varkensvlees te verkopen. Ook spant Dirk zich in om te komen tot de verkoop van varkensvlees geproduceerd met inachtneming van bovenwettelijke normen, aldus de supermarktorganisatie.

Bron: Levensmiddelenkrant