CPB: koopkrachtstijging valt tegen | Levensmiddelenkrant

CPB: koopkrachtstijging valt tegen

DEN HAAG - Nederlanders gaan er dit jaar minder op vooruit dan eerder werd aangenomen. De stijging van de koopkracht valt in een nieuwe raming van het Centraal Planbureau lager uit dan eerder dit jaar. De economie groeit juist iets harder dan in eerdere ramingen. Verder valt op dat de werkloosheid volgens het planbureau volgend jaar toeneemt.

De koopkracht stijgt dit jaar met 1,2 procent, zegt het CPB nu. In maart ging het planbureau, dat een belangrijke economische raadgever is voor het kabinet, nog uit van een toename met 1,6 procent. De aanpassing is het gevolg van een verlaging van de reële lonen en de verwachtingen rond de spaarrente. Daardoor daalden vooral de koopkracht van huishoudens met relatief veel spaargeld, zoals gepensioneerden en huishoudens met hogere inkomens. De koopkracht stijgt komend jaar met 1,4 procent. De inflatie, die dan weer afneemt, helpt daarbij een handje. Die piekt dit jaar naar 2,6 procent door onder meer de verhoging van het lage btw-tarief.

Bestedingen
De economische groei komt dit jaar uit op 1,7 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 1,5 procent. Voor volgend jaar houdt het CPB de economische groei op 1,5 procent. Van dat percentage ging het planbureau eerder ook al uit. Economen van de Rabobank voorzien dit jaar een economische groei van 1,7 procent, die volgend jaar iets afzwakt tot 1,6 procent. De groei wordt volgens de bank gesteund door hogere overheidsuitgaven en meer bestedingen door huishoudens. Die zijn dan weer het gevolg van de lage werkloosheid, waardoor meer huishoudens meer te besteden hebben.

De groei van de export neemt daarnaast af door ontwikkelingen in het buitenland, zoals de handelsoorlog, de aanhoudende brexit-onzekerheid en de instabiele situatie in Italië. Dat heeft tot nu toe echter nauwelijks gevolgen gehad op de arbeidsmarkt.

Bron: ANP