Dirk Bruins nieuwe voorzitter LTO Noord | Levensmiddelenkrant

Dirk Bruins nieuwe voorzitter LTO Noord

ZWOLLE – Dirk Bruins is benoemd tot de nieuwe voorzitter van Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. Bruins, melkveehouder in Dwingeloo, neemt daarmee per 1 juli aanstaande de voorzittershamer over van Jakob Bartelds.

“De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is om goed in verbinding te blijven met partners en andere ketenpartijen maar vooral ook met onze leden. Samen dragen we met trots ons verhaal uit en krijgen burgers als bondgenoten en daarmee houden we de waardering van onze sector onverminderd hoog. Zo kunnen we samen een sterke partner vormen voor de uitdagingen die op onze sector afkomen. Denk daarbij aan de bijdrage van de agrarische sector aan een CO2 neutrale maatschappij, het pad naar kringlooplandbouw, revolutionaire teelten en technologische ontwikkelingen en welke rol wij daarin als sector en belangenbehartiger nemen. Niet volgend, afwachtend, maar als sector en organisatie aan stuur staan”, aldus Bruins.

Bron: Levensmiddelenkrant