Hema kiest voor cao Retail non-food | Levensmiddelenkrant

Hema kiest voor cao Retail non-food

AMSTERDAM – Hema stapt over naar cao Retail non-food. Daar vallen bijna alle Nederlandse retailers onder. De huidige cao van de formule loopt af op 31 maart.

Hema kiest voor een nieuwe cao, omdat het bedrijf haar arbeidsvoorwaarden wil moderniseren en gelijktrekken met de rest van de retailmarkt en haar franchisenemers. Binnenkort wordt een overleg met gesprekspartners gestart om tot een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket te komen voor de huidige medewerkers. Deze stap draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van Hema en het structureel verlagen van het kostenniveau, net als de onlangs aangekondigde banenreductie op het hoofdkantoor. Naar eigen zeggen ondersteunt de nieuwe cao het bedrijf bij het vormgeven van een duurzaam en toekomstbestendig personeelsbeleid.

Bron: Levensmiddelenkrant