LTO spreekt over crisis vanwege de droogte | Levensmiddelenkrant

LTO spreekt over crisis vanwege de droogte

DEN HAAG- De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan zijn rampzalig voor boeren, gewassen en vee. Dat zegt LTO Nederland in een persbericht.

De organisatie spreekt van een crisis en heeft een pakket van crisismaatregelen opgesteld. Hierover is overleg met de verantwoordelijke ministeries. “Dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou. De maanden april en mei werden geschetst door regionaal zeer hevige en overvloedige regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat boeren onvoldoende gras en maïs kunnen oogsten om hun dieren te voeren gedurende de winter. Inmiddels hebben akkerbouwers soms complete percelen met gewassen op moeten geven”, schrijft LTO in haar persbericht.

Maatregelen
Het is voor het eerst dat landelijk geldende crisismaatregelen voor boeren moeten worden genomen vanwege de droogte. LTO wil gesprekken aangaan met waterschappen ter voorkoming van mogelijk beregeningsverboden. Een aantal andere maatregelen zijn het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op het gras- en bouwland, meer tijd geven aan boeren om vanggewassen in te zaaien na de oogst, boeren de mogelijkheid te geven om in het najaar opnieuw gras in te zaaien en ten slotte gaat LTO in gesprek met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren. Daarnaast zijn er nog een aantal economische crisismaatregelen.

Bron: Levensmiddelenkrant