Marqt buigt zich over haar strategie | Levensmiddelenkrant

Marqt buigt zich over haar strategie

AMSTERDAM – Het management van Marqt is met de aandeelhouders in gesprek over de toekomstige strategie voor de versterking en verdere uitrol van het Marqt-merk en gedachtengoed in de Nederlandse markt. Het belang van een nieuw voedselsysteem is nu belangrijker dan ooit, laat de formule weten.

In de gesprekken verkent en herijkt Marqt daarom de komende maanden haar strategie. Daarbij is naar eigen zeggen ook aandacht voor samenwerking en strategische allianties in de markt en de financiële- en governancestructuur van de organisatie. De organisatie verwacht in het najaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomsten van deze strategische verkenning.

Rationalisatie
Parallel aan deze verkenning heeft Marqt reeds een aantal aanpassingen aangebracht in de governancestructuur van de organisatie. Zo is er onlangs afscheid genomen van ceo Joost Leeflang. De directie wordt nu gevoerd door Tjibbe Bouma, Thijs Fleuren en Saskia Braam. Ook heeft een rationalisatie plaatsgevonden van het hoofdkantoor en is een aantal ondersteunende functies verdwenen. Daarnaast is besloten om de Raad van Commissarissen opnieuw te formeren. “Onze RvC bestond, op de voorzitter na, uit aandeelhouders. Echter niet alle aandeelhouders waren vertegenwoordigd. Wij kijken nu opnieuw naar de opzet en inrichting van onze RvC. De aandeelhouders zijn een zeer betrokken onderdeel van Marqt, en zij staan in direct contact met het management. In de praktijk is er dus niet zo veel veranderd”, laat Marqt weten in een reactie.

Bron: Levensmiddelenkrant