Nieuw pleidooi voor minder vlees eten | Levensmiddelenkrant

Nieuw pleidooi voor minder vlees eten

DEN HAAG - Voor de tweede keer in korte tijd concludeert een onderzoeksorgaan van de overheid dat minder vlees eten een belangrijke optie is voor het tegengaan van verdere opwarming van de aarde.

Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit van Utrecht is gedragsverandering van consumenten een alternatief dat kan helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In Parijs is onder meer afgesproken de wereldwijde temperatuur met niet meer dan 2 graden te laten stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven is zelfs om de stijging onder de 1,5 graad te houden, omdat 2 graden al grote gevolgen voor het klimaat kan hebben. Onlangs zei de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) al dat consumenten ,,duurzamer en gezonder'' moeten gaan eten. Daarbij werd net als nu specifiek gedoeld op minder vlees eten. De veeteelt is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen.

Bron: Levensmiddelenkrant