RIVM: sigarettenrook nog veel schadelijker | Levensmiddelenkrant

RIVM: sigarettenrook nog veel schadelijker

DEN HAAG- Rokers inhaleren veel hogere doses schadelijke stoffen dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.

Het verschil zit in de meetmethode. Tabaksfabrikanten volgen EU-richtlijnen, die hen toestaan de waarden te meten terwijl de kleine ventilatiegaatjes die in sigaretten zitten worden opengelaten. Volgens het RIVM ontstaat een realistischer beeld als de gaatjes worden afgeplakt. Het instituut heeft honderd merken op deze manier onderzocht. In de rook van vrijwel alle sigaretten blijkt dan veel meer teer, nicotine en koolmonoxide te zitten dan wettelijk is toegestaan.

Gesjoemel
Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat hij van “deze harde feiten is geschrokken”, ook al was de verwachting vooraf al dat tabaksrook schadelijker is dan de cijfers op pakjes doen vermoeden. Blokhuis pleit er in EU-verband voor om sigaretten “zonder gesjoemel te meten”. Hij vindt het “zeer zorgelijk dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnen krijgen dan ze wordt voorgehouden”.

Vergelijking
Philip Morris laat in een statement weten: "Gestandaardiseerde meetmethoden, waaronder zowel de ISO methode als de Canadian Intense Methode,  zijn niet bedoeld om de werkelijke blootstelling van rokers aan teer, nicotine en koolmonoxide gehaltes te meten en kunnen individueel rookgedrag niet nabootsen. Het is bedoeld om vergelijkingen te maken tussen sigarettenmerken die op een identieke manier worden gerookt. Het is aan de overheid om te bepalen welke standaarden gehanteerd dienen te worden om teer, nicotine en koolmonoxide gehaltes te meten.  Wij houden ons dan ook aan de door de overheid opgelegde standaarden. Indien vanuit de Europese Tabaksproductenrichtlijn de Canadian Intense methode verplicht zou worden gesteld dan zullen wij ons uiteraard aan de nieuwe regelgeving houden.  Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat wanneer een andere meetmethode wordt gehanteerd, de maximum waarden ook zullen moeten worden herzien. Elk tabaksproduct waarbij verbranding plaatsvindt, is schadelijk voor de gezondheid.  Rookloze alternatieven voor de sigaret hebben daarentegen de potentie om de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik aanzienlijk te verminderen. Wij roepen daarom alle betrokken partijen op om met een open blik te kijken naar de rol die rookloze producten kunnen spelen in het terugdringen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik."

In sigarettenrook mag wettelijk maximaal 10 milligram teer zitten, maar de hoogste uitschieter - Belinda Super Kings - bevat 36,3 milligram. Bij Marlboro Prime is het verschil tussen de cijfers die de fabrikant opgeeft en de waarden die het RIVM heeft gemeten het grootst. 'Officieel' zit in de rook daarvan slechts 1 mg teer en 0,1 mg nicotine, maar het RIVM mat waarden van respectievelijk 26,1 en 1,7 milligram.

Het RIVM stelt dat de commissie die de huidige meetmethode heeft opgesteld “in grote mate wordt beïnvloed door de tabaksindustrie”.

Bron: ANP