Telersvereniging Prominent wijzigt naam

DE LIER - De tomatentelers van Prominent gaan door onder de naam Coöperatieve Prominent Groep. De telers zijn sinds dit voorjaar behalve lid van hun telersvereniging, ook aandeelhouder van de coöperatie. Door deze unieke constructie in coöperatieland, profiteren de individuele ondernemers naar eigen zeggen bij Prominent behalve van onderlinge kennisdeling, gezamenlijk inkopen en verpakken, ook van de ontwikkelingen bij Prominent als bedrijf.

De leden van Telersvereniging Prominent zijn allen tevens lid van Coöperatie DOOR. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van het product. Coöperatieve Prominent Groep is naar eigen zeggen door de nieuwe aandelenstructuur binnen een coöperatieve vorm, klaar voor de toekomst. Op dit moment telen de 29 ondernemers met elkaar 13 soorten tomaten op circa 420 hectare glas. Daarnaast ontwikkelden de telers een gezamenlijke teeltlocatie van 25 hectare, verdeeld over drie locaties. Dit teeltbedrijf wordt onder andere gebruikt voor innovaties en kennisontwikkeling. Ook heeft Prominent sinds 1999 een gezamenlijk verpakkingsbedrijf voor tomaten. “Om Prominent ook in 2030 toonaangevend te laten zijn, moeten de bedrijven van de individuele leden doorgroeien en verder professionaliseren. Daarbij moeten we vol inzetten op innovatie en verduurzaming van de productie. Door te bouwen aan het bedrijf Prominent maak je de vereniging nog sterker,” zegt Jack Groenewegen, voorzitter Coöperatieve Prominent Groep.

Bron: Levensmiddelenkrant