wittekippenbinnen.jpg Foto: Albert Heijn

Formules

AH: Stichting Beter voor Natuur & Boer is feit

ZAANDAM – Albert Heijn kondigde in maart dit jaar al aan het Beter voor Natuur & Boer-programma open te stellen voor andere partijen, om een breed toegankelijk Topkeurmerk te worden dat aan de eisen van Milieu Centraal voldoet. Nu is het zover. De onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer is opgericht en partijen die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich aansluiten.

Redactie |

Doel van de Stichting Beter voor Natuur & Boer is het verder verduurzamen en toekomstbestendig maken van de voedselproductie. Partijen die aan de voorwaarden voldoen - boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopers - kunnen vanaf nu meedoen. De stichting helpt boeren en telers door middel van een duurzaamheidspremie, met financiële ondersteuning voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.  

Breed toegankelijk
Beter voor Natuur & Boer is in 2017 ontwikkeld door Albert Heijn om samen met partners intensief samen te werken aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer. In maart van dit jaar liet de formule weten Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen. De programma’s moesten zich van een privaat bedrijfslogo ontwikkelen tot een breed toegankelijk keurmerk. Hierdoor kunnen meer partijen aan deze programma’s deelnemen. Het bedrijfsprogramma van Albert Heijn vormt dan ook de basis voor de certificeringsvoorwaarden van de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema's die door de onafhankelijke stichting worden beheerd. 

Transitie
De huidige deelnemers, die aan het bedrijfsprogramma van Albert Heijn meedoen, starten in 2024 met de transitie naar het nieuwe certificatieschema. Albert Heijn zal zich er sterk voor maken dat deze groep gedurende een overgangsperiode het bedrijfslogo Beter voor Natuur & Boer met toestemming van de stichting kan blijven gebruiken. 

Bron: Levensmiddelenkrant