plantaardig.jpg

Fabrikanten

Flinke tegenwind voor vleesvervangers

UTRECHT – Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Rabobank blijkt dat vleesvervangers onder druk staan. Volgens het onderzoek zouden plantaardige vleesvervangers meer plantaardig moeten zijn.

Redactie |

Uit het onderzoek komt naar voren dat aan de verwachting dat vleesvervangers een flink groter marktaandeel gaan krijgen, niet kon worden voldaan. Ondanks de aandacht voor duurzaamheid en gezondheid nam de verkoop van vleesvervangers af. In Nederland was dat iets minder dan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het omzetvolume daalde vorig jaar met 2,5%.

Optimistisch
Positief is dat de beweegredenen van de consument om te kiezen voor plantaardige producten onveranderd zijn. Zowel consumenten als supermarkten blijven zoeken naar gezondere, duurzamere en diervriendelijkere producten. Smaak blijft de belangrijkste motivatie voor herhaalaankopen.
Zaak is dus dat plantaardige vleesvervangers meer onder de aandacht moeten worden gebracht.
Het onderzoek beveelt aan: “Stem productontwikkeling en reclamecampagnes beter af op de veranderende wensen van de consument en verloochen de plantaardige achtergrond niet.”

Duurzaam
Niet alleen aan smaak maar ook aan prijs, herkenbare ingrediënten, gezondheid en variatie verdienen de producten aandacht. Bij innovatie en productontwikkeling in de industrie ligt de focus op schaalvoordelen om de kostprijs omlaag te brengen. Echter, wanneer er meer naar de grondstofketen wordt gekeken en er meer plantaardige ingrediënten worden ingezet, zal deze strategie uiteindelijk alsnog een beter rendement en verbetering in smaak opleveren. 

In Nederland zijn er ten opzichte van voorgaande jaren minder vleesvervangers in de supermarkten te vinden. Een internationale trend. In het Verenigd Koninkrijk zijn er al merken als Plant & Bean en Meatless Farm bijna omgevallen. Andere producenten als bijvoorbeeld Nestlé trekken zich volgens de Rabobank terug uit de plantaardige vleesvervangersmarkt. (noot redactie: Volgens Nestlé klopt dit niet. Het bedrijf meldt ons dat ze zich niet terugtrekken uit de markt voor vleesvervangers,) Verwacht wordt dat op Europees niveau de aanbevelingen voor een verdere bestendiging van merken, assortiment en productiecapaciteit gaan zorgen. Bijkomend voordeel van de strategie is dat het voor consumenten gemakkelijker wordt om keuzes in het aanbod van vleesvervangende producten te maken.

Bron: Levensmiddelenkrant