plastic-bottles-115071_1920.jpg

Fabrikanten

ILT waarschuwt Afvalfonds Verpakking over slechte resultaten

DEN HAAG - Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een waarschuwing gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In een brief heeft de ILT het fonds op de hoogte gebracht dat zij in overtreding zijn voor het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. Het Afvalfonds moet op korte termijn met een verbeterplan komen.

Redactie |

Het Afvalfonds Verpakkingen is namens de producenten verantwoordelijk voor een goed functionerend inzamelsysteem. In het laatste verslag van de producentenorganisatie werd gemeld dat 68% van de plastic flessen wordt ingezameld. Het wettelijke doel is 90% en het niet halen daarvan is een overtreding.

Naast een verbeterplan verwacht de ILT ook een analyse en worden gegevens gevorderd bij het Afvalfonds. De gegevens moeten inzicht geven waar flessen worden ingeleverd, de cijfers per merk, het aantal flessen dat vrijwillig onder het statiegeldsysteem valt en de hoeveelheid inzamelautomaten en andere inzamelpunten. Het merendeel van de plastic flessen valt wettelijk onder het statiegeldsysteem, maar bijvoorbeeld flesjes bij de sinaasappelpers in de supermarkt vallen daar niet onder, maar mogen wel door de supermarkt vrijwillig worden aangemeld.

De inspectie zal een verbeterplan beoordelen aan de hand van de verstrekte gegevens. Pas daarna zal de ILT kijken of er aanleiding is voor vervolgstappen.

Reactie
In een reactie zegt het Afvalfonds dat het al bezig is met verbeterplannen om tot hogere inzamelingspercentages te komen. De verbeterplannen zullen zich volgens het fonds nadrukkelijk richten op gedragsveranderingen bij de consument. Rond de 95% van de statiegeldflessen wordt nu ingeleverd bij supermarkten terwijl een groot deel buitenshuis wordt geconsumeerd. Daar moet het de consumenten nog makkelijker gemaakt worden, met nadruk op locaties waar veel mensen samenkomen zoals stations en vliegvelden.

Bron: Levensmiddelenkrant