Nederland vergroot productie van eiwitten

DEN HAAG - Nederland zet de komende vijf tot tien jaar in op de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en aardappelen. Het doel van de strategie is om minder afhankelijk te worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen van buiten de Europese Unie.

Het Rijk investeert daarnaast in onderzoek naar innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als dieren, zoals insecten en micro-algen. Het kabinet wil dat er geëxperimenteerd wordt met het halen van eiwitten uit reststromen, zoals keukenafval. Deze nieuwe strategie staat beschreven in de Nationale Eiwitstrategie (NES) die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

De Nationale Eiwitstrategie is onderdeel van het doel van de Europese Unie om minder afhankelijk te worden van importstromen. In 2018 kregen alle lidstaten de opdracht om een nationale eiwitstrategie op te stellen. De NES zou daarnaast ook bijdragen aan de transitie naar duurzame landbouw, betere bodemkwaliteit, meer biodiversiteit, minder emissies, het tegengaan van voedselverspilling en een betere balans tussen plantaardige en dierlijke consumptie.

Duurzaam eetgedrag
Het eetpatroon van consumenten verschuift volgens LNV naar meer plantaardige eiwitten. Er is daarom winst te behalen om de afhankelijkheid van eiwitimport te verminderen. Het ministerie zet daarom in op het duurzame eetgedrag van de consument ook de gemakkelijke en normale keuze te maken. Het normaliseren van duurzaam eten en dat consumenten daarvoor ook de vaardigheden hebben bij het kiezen, kopen en koken van voedsel is daarbij ook van belang.

Grean Deal Vlinderbloemingen 
De NES beschrijft dat eiwitrijke vlinderbloemigen, zoals veldbonen, erwten en bonen geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat en als rotatiegewas kan bijdragen aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. Het ministerie van LNV gaat samen met partijen uit heel de eiwitketen een ‘Green Deal Vlinderbloemigen’ opstellen in 2021. Op deze manier willen zij de samenwerking en succesvolle teelt verbeteren.

Innovatieve eiwitten
Omdat de akkerbouwgrond in Nederland beperkt is moeten er steeds meer van onze benodigde eiwitten uit andere bronnen komen. De mogelijkheden zijn ruim. Zo kan er eiwit uit eendenkroos gehaald worden en kunnen bacteriën, schimmels en gisten omgezet worden in een voedingsmiddel (fermentatie) en andere microbiële eiwitbronnen. Er zijn dan ook diverse innovatieve ontwikkelingen in Nederland waar LNV in investeert.

Ook zal er verder onderzoek worden gedaan naar het gebruik van insecten als eiwitbron. Volgens de WUR kan in 2025 10 procent van de dierlijke eiwitten in diervoeder en 20 procent van de eiwitten in menselijke voeding worden vervangen door insecteneiwitten. Met nieuw PPS-onderzoek en onderzoeksprogramma’s als ‘Susinchain’ en ‘Insectfeed’ draagt LNV bij aan onderzoek naar het veilig gebruik van insecten voor voedsel en diervoer. Nederland ze daarom in op het wijzigen van Europese regelgeving om insecteneiwit veilig te verwerken in diervoeding.

Eiwit uit reststromen
Nederlandse boeren en tuinders zijn al aan de slag met het hergebruiken van eiwitrijke resten als basis voor onder meer varkens- en kippenvoer. Europese richtlijnen beperken de mogelijkheden op dit gebied. Zo is het nog niet toegestaan om keukenafval en diermeel te gebruiken. Nederland benadrukt het belang van het inbrengen van meerdere reststromen bij de Europese Unie. Deze reststromen kunnen veilig en circulair gebruikt worden als duurzaam alternatief voor geïmporteerde soja.

Bron: Levensmiddelenkrant