ABN Amro: Voedselprijzen ongekend hoog

AMSTERDAM - De prijzen voor voedsel zijn in juni 11,2 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dat bekend. ABN Amro verwacht dat de prijstoename nog verder zal stijgen. Voor 2023 verwacht de bank een afvlakking van de stijging door het dalende consumentenvertrouwen.

ABN Amro brengt vandaag een rapport uit dat dieper ingaat op de oorzaken en mogelijke gevolgen van de hoge voedselprijzen. Belangrijkste oorzaak van de toename zijn de hogere prijzen voor grondstoffen en energie. Hierdoor lopen de kosten in de voedingsmiddelenindustrie flink op. Een deel van de toegenomen kosten kunnen fabrikanten doorberekenen aan hun afnemers en uiteindelijk aan de consument.

De grootste toename in prijs zit in de categorieën vlees (+16 procent) en zuivel (+15 procent). Beide zijn samen goed voor een  derde van wat consumenten uitgeven aan voedsel. Dat zorgt al gauw voor een hogere bedrag aan de kassa. Consumenten zullen daardoor op zoek gaan naar goedkopere producten en vaker gaan winkelen bij de budgetsupermarkten.

Bestedingen

Het zeer lage consumentenvertrouwen heeft nog geen effect op de bestedingen. In het rapport geeft sectoreconoom agrifood Nadia Menkveld een aantal oorzaken aan. Na de sluiting in de Coronaperiode lijken consumenten ‘gretig gebruik te willen maken van de horeca’. Er is ook veel gespaard in die periode, ongeveer 40 miljard euro. Deels wordt het ingezet om de hogere kosten van de inflatie te dekken. Een derde reden is de lage werkloosheid. Er is minder angst onder consumenten om hun baan te verliezen en ‘zullen ze ook minder geneigd zijn de hand op de knip te houden’.

Voor 2023 verwacht de bank dat oorzaken wel meer effect zullen hebben op de consumentenbestedingen. Menkveld verwacht dat bestedingen aan luxere en duurdere producten geraakt zullen worden. In het verleden daalde het restaurantbezoek bij een lager consumentenvertrouwen en zij verwacht dat ook voor het komende jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant