'Consument wil meer betalen voor duurzaam' | Levensmiddelenkrant

'Consument wil meer betalen voor duurzaam'

TILBURG - Bewuste consumenten zijn bereid om tot 10 procent meer te betalen voor maatschappelijk verantwoorde producten als fair trade koffie, biologisch vlees en vrije uitloopeieren.
Dat andere mensen deze producten niet kopen, komt omdat ze niet goed geïnformeerd zijn. Het is de conclusie van Robert Gielissen van de Universiteit van Tilburg.

De gebrekkige informatie is volgens de onderzoeker onder andere te wijten aan gebrekkige strategie van verkopers. “Deze leiden tot marktfalen.” Gielissen onderzocht consumentengedrag aan de hand van een representatieve steekproef, waarin hij bekeek welke argumenten mensen hebben om dergelijke producten wel, of juist niet, te kopen.

Morele plicht
Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen die maatschappelijk verantwoorde producten kopen, dit doorgaans als hun morele plicht beschouwen. Ze vinden het bijdragen aan een oplossing rond duurzaamheid en eerlijke handel zo belangrijk, dat ze bereid zijn tot 10 procent meer te betalen en meer moeite willen doen om het product aan te schaffen. “Over het algemeen zijn deze bewuste consumenten sterk betrokken bij de maatschappij”, schrijft Gielissen in zijn proefschrift. “Ze kennen de problematiek uit persoonlijke ervaring of hebben zich er over geïnformeerd. Ze geven meer aan goede doelen, lezen vaker kranten en tijdschriften en stellen zich beter op de hoogte over de problematiek door radio- en tv-documentaires dan mensen die dergelijke producten niet kopen.”

Verspreiding
Volgens de onderzoeker toont dit aan dat veel consumenten niet goed op de hoogte zijn van de ernst van de problemen die de aanschaf van maatschappelijk verantwoorde producten probeert op te lossen. Gielissen stelt daarom dat de informatie over deze producten beter verspreid zou moeten worden. Hij beveelt de verkopers van duurzame producten aan om beter samen te werken, om zo consumenten bewust te maken van de problematiek rond eerlijke handel en hen te stimuleren dergelijke producten te kopen. “Ik raad verkopers aan documentaires te maken en deze over de media te verspreiden, zodat duidelijk wordt hoe eerlijke handel werkt.”

Duurzaamheidsstandaarden
Ook pleit Gielissen voor onderzoek naar de mogelijkheid om verplichte duurzaamheidsstandaarden in te stellen voor consumentenproducten. "Wetgeving zou producenten een verantwoordelijkheid voor de aanvoerketen moeten opleggen en een bepaald niveau van dierenwelzijn moeten garanderen. Er zou ook verder onderzocht kunnen worden hoe groepen benaderd moeten worden die koopgedrag beïnvloeden." Gielissen hooptop 23 juni te promoveren.

Bron: Universiteit van Tilburg