FNLI dient klacht in tegen Ahold Delhaize over handelspraktijken | Levensmiddelenkrant

FNLI dient klacht in tegen Ahold Delhaize over handelspraktijken

DEN HAAG - FNLI heeft een klacht neergelegd bij de stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken over de manier waarop Ahold Delhaize leveranciers na de fusie benadert. “We vangen te veel signalen op dat het eenzijdige onderhandelingen zijn in strijd met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken,” zegt FNLI-directeur Philip den Ouden tegen Levensmiddelenkrant.

“Van de individuele onderhandelingen weten wij inhoudelijk geen details, maar we zien genoeg aanleiding om dit specifieke geval nader te laten bekijken door de stuurgroep,” zegt de belangenbehartiger van de levensmiddelenindustrie. “Het is heel helder, Ahold Delhaize heeft zich verbonden aan de gedragscode en zal zich dus ook aan de afgesproken regels moeten houden. Het lijkt erop dat ze zich er niet helemaal aan confirmeren. We krijgen de indruk dat de berichten in de pers kloppen over eenzijdige kortingsbedinging met terugwerkende kracht, zonder tegenprestatie. Er is maar één partij die ervoor kan zorgen dat die regels worden nageleefd en dat  is Ahold Delhaize. Het onderhandelen over de prijzen en een eventuele korting gebeurt ieder jaar wel, maar de huidige situatie is ontstaan uit de fusie tussen Ahold en Delhaize. Het is heel spijtig als er gedragsregels worden ondertekend en niet worden nageleefd”, zegt Den Ouden.

Uitkomst
Een eerste stap om in actie te komen is het indienen van de klacht bij de stuurgroep. Er zijn geen afspraken over de wijze waarop de klacht behandeld moet worden, dus de uitkomst is onzeker. Maar de FNLI wil in ieder geval laten onderzoeken of Ahold Delhaize zich aan de code houdt.

Twijfel
Woordvoerder Maud Van Gaal van Ahold gaf in de vorige editie van Levensmiddelenkrant aan heel duidelijk te kunnen zijn over de signalen dat ze haar honderd grootste leveranciers met terugwerkende kracht minder zou willen betalen. “Ahold Delhaize onderschrijft de gedragscode en houdt zich daaraan. We voeren individuele gesprekken met deze leveranciers, en we moeten daarin samen tot overeenstemming komen. Van eenzijdigheid kan geen sprake zijn.” Maar zoals gezegd twijfelt de FNLI hieraan. “Waar rook is, is vaak vuur. Als Ahold Delhaize de afspraken respecteert, is er niks aan de hand”, aldus Den Ouden. De FNLI adviseert leden ook nadrukkelijk om in de gesprekken en onderhandelingen met Ahold Delhaize te wijzen op de gedragscode.

Bron: Levensmiddelenkrant