FNLI: Industrie goed voor 68 miljard euro | Levensmiddelenkrant

FNLI: Industrie goed voor 68 miljard euro

AMERSFOORT – De productiewaarde van de Nederlandse levensmiddelenindustrie is het afgelopen jaar met 3,9% gestegen naar bijna 68 miljard euro. Met de indirecte productie van toeleveranciers erbij komt deze waarde neer op ruim 100 miljard euro.

Dit blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2018, die de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) heeft uitgebracht tijdens haar jaarbijeenkomst in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Volgens de monitor zit de totale export van de levensmiddelenindustrie in de lift. De export groeide in 2017 naar bijna 40 miljard euro, gemiddeld ongeveer 60% van de productiewaarde. Onze vier buurlanden België, Duitsland, Frankrijk en Engeland blijken samen goed voor meer dan de helft van de export van de levensmiddelenindustrie.

Arbeidsproductiviteit
In bijna alle sectoren van de levensmiddelenindustrie is de toegevoegde waarde per werknemer, ofwel de arbeidsproductiviteit, toegenomen, ondanks de hoge en sterk stijgende arbeidskosten. De drankensector had in 2016, net als in voorgaande jaren, de hoogste arbeidsproductiviteit met 221.000 euro per werknemer per jaar. Dit is 2,2% hoger dan in 2015. De toename van de arbeidsproductiviteit van de totale voedingsmiddelenindustrie was gemiddeld 7,5%. Ondertussen bedroeg de groei van de industrie als geheel 5,2%.

Kopgroep
Als keynote speaker tijdens de FNLI-jaarbijeenkomst ging prof. dr. Barbara Baarsma, directeur kennisontwikkeling van Rabobank, nader in op de arbeidsproductiviteit van de voedingsmiddelenindustrie. "Net als andere industriële sectoren kent ook de levensmiddelenindustrie een kleine kopgroep van bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteit en een grote groep volgers met een lagere arbeidsproductiviteit. De totale arbeidsproductiviteit kan fors worden verhoogd door de groep middenmotors te helpen om zich te verbeteren. De levensmiddelenindustrie heeft meer laagproductieve bedrijven dan de industrie en het bedrijfsleven als geheel. Dit suggereert dat de winst voor de levensmiddelenindustrie meer dan in andere sectoren zit in het vooruithelpen van de echte achterlopers en het vergroten van het aantal koplopers.”

Meer investeringen
Een andere opvallende uitkomst van de Monitor Levensmiddelenindustrie tenslotte is dat na drie jaar van afnemende investeringen in research & development deze in 2016 zijn gestegen met 17%. 

Bron: Levensmiddelenkrant