ING positiever over herstel

AMSTERDAM – Na een ‘sterke maar onvolledige opleving’ in het derde kwartaal is het ING Economisch Bureau optimistisch over het herstel van de Nederlandse economie. Uiteraard houdt de bank een slag om de arm, veel zal afhangen van het test- en vaccinatiebeleid.

De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting van het ING Economisch Bureau met 2,6 procent, na krimp van 4,3 procent in 2020. Daarmee is het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal van 2021 terug op 99 procent van het niveau van voor de coronacrisis. Het voorziene herstel is in 2021 dus nog niet volledig, maar wel positiever dan verwacht aan het begin van de crisis. Dit is ondanks de verwachting dat de economie in het vierde kwartaal van 2020 voor de tweede keer terugvalt.

De krimp in het vierde kwartaal zal minder groot zijn dan die in het tweede kwartaal. De contactbeperkingen zijn minder ingrijpend, bedrijven zijn beter voorbereid door het gebruik van bijvoorbeeld spatschermen en een aangepast business model en consumenten zijn meer gewend aan de contactbeperkingen dan bij de eerste virusgolf van maart. De economische onzekerheid blijft groot. De uitrol van testen, quarantainebeleid en vaccins is veruit de belangrijkste onzekerheid die naast de contactbeperkingen het hersteltempo bepaalt. Investeringen blijven daardoor ook in 2021 geruime tijd zwak, terwijl de consumptie en uitvoer sneller aantrekken.

2021
Terwijl de economie groeit, stijgt de werkloosheid verder in 2021 en verslechtert de inkomensontwikkeling als vertraagd effect van de eerdere economische neergang. Daardoor zullen veel huishoudens de economische gevolgen van het coronavirus, ondanks de groei, toch meer voelen dan in 2020.

Het herstel wordt nog ondersteund door ruim monetair beleid en overheidssteunmaatregelen. De effecten van de eerdere dip, die veelal met vertraging optreden, worden in 2021 toch verder zichtbaar. Faillissementen, reorganisaties en bedrijfsbeëindigingen nemen toe. Daarmee wordt 2021 een jaar van onvolledig economisch herstel, ondanks dat de groei in het tweede kwartaal versnelt.

De veronderstelling is dat het aantal testen in het eerste kwartaal wordt opgeschaald, zodat in het tweede kwartaal ook breed getest kan worden bij mensen zonder symptomen. ING raamt dat halverwege 2022 de Nederlandse economie weer de omvang heeft van het vierde kwartaal van 2019, maar sluiten niet uit dat dit al in 2021 het geval kan zijn. Daarmee zijn de economische verwachtingen minder somber dan aan het begin van de coronacrisis.

Bron: ING / Levensmiddelenkrant