Milieukeur krijgt de naam ‘PlanetProof’ | Levensmiddelenkrant

Milieukeur krijgt de naam ‘PlanetProof’

DEN HAAG- Om internationale toepassing van Milieukeur mogelijk te maken heeft het keurmerk een nieuwe een nieuwe naam gekregen: On the way to PlanetProof.

Stichting Milieu Keur (SMK) maakte dit tijdens haar Jubileum Event op 11 mei bekend. De naam is beschikbaar voor keurmerkhouders die met hun producten voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook handelsbedrijven en retailers kunnen voor gebruik van PlanetProof worden gecertificeerd.

Export
SMK verwacht dat met name Nederlandse boeren en tuinders die duurzamer produceren en exporteren, belangstelling zullen hebben voor het gebruik van de nieuwe naam. Circa 80 procent van de Nederlandse productie van aardappelen, groenten, fruit, sier- en boomteelt wordt in het buitenland verkocht. Met PlanetProof kunnen exporterende boeren, telers en handelshuizen een extra waarde toevoegen.

Eisen
Hoewel PlanetProof een andere naam is voor Milieukeur, blijven beide namen vooralsnog naast elkaar bestaan. “De eisen die aan het certificaat worden gesteld zijn derhalve identiek en verlangen extra inspanningen in de productie om de milieu-impact terug te dringen. Eisen hebben onder andere betrekking op bemesting, gewasbescherming, water, energie en biodiversiteit. Nederlandse supermarkten vragen in toenemende mate om Milieukeur voor aardappelen, groenten, fruit en sierteeltproducten. Naar verwachting zal de komende jaren het aandeel duurzamer product snel toenemen”, schrijft SMK.

Bron: Levensmiddelenkrant