Modernisering Geneesmiddelenwet maakt laagdrempelige toegang tot zelfzorggeneesmiddelen mogelijk

Meer medicijnen beschikbaar in supermarkt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een modernisering van de Geneesmiddelenwet. Die houdt onder meer in dat klanten op een (digitale) laagdrempelige manier geïnformeerd kunnen worden over zogenaamde UAD-zelfzorggeneesmiddelen (Uitsluitende bij Apotheek of Drogist). Daarmee is het niet langer verplicht om een (assistent-)drogist in de supermarkt aanwezig te hebben.

Geneesmiddelen met de status AV (Algemene Verkoop) mogen in alle supermarkten verkocht worden. Voor de verkoop van de UAD geneesmiddelen geldt vooralsnog de extra wettelijke verplichting dat een supermarkt een gediplomeerde (assistent-) drogist in dienst moet hebben.

Digitale informatie
Omdat UAD-zelfzorggeneesmiddelen in beginsel middelen zijn die zonder voorlichting of advies veilig rechtstreeks aan de consument kunnen worden verkocht, stellen minister Kuipers (VWS) en de afdeling Bestuursrechtspraak dat het niet nodig is dat een fysieke drogist voortdurend toezicht houdt op het fysieke of virtuele schap. Deze zelfzorggeneesmiddelen zijn dus veilig genoeg voor consumenten om vrij aan te schaffen. Klanten kunnen via de digitale weg extra informatie inwinnen over de geneesmiddelen. Om de verantwoorde verkoop te verbeteren, is door retailers al geëxperimenteerd met de inzet van digitale communicatie, zoals een online en (video)bel-oplossing op de winkelvloer.

Het CBL is blij met de op handen zijnde wijziging. Zo meldt de brancheorganisatie in een persbericht ervan overtuigd te zijn dat de modernisering van de Geneesmiddelenwet bijdraagt aan betere bescherming van de consument, digitale vooruitgang en een gelijk speelveld tussen aanbieders in de weg staat. Daarom pleiten wij voor het doorzetten van de modernisering van de Geneesmiddelenwet.