Predicaat Koninklijk voor Swinkels

LIESHOUT – Aan Swinkels Family Brewers is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het predicaat Koninklijk toegekend, waardoor het bedrijf vanaf nu Royal Swinkels Family Brewers mag heten.

Het predicaat is een bekroning op het 300-jarig bestaan van brouwerij Bavaria en is voorafgaand aan de viering overhandigd door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk. Dit gebeurde in aanwezigheid van de familie Swinkels en medewerkers van de brouwer. Ook burgemeester Frank van der Meijden van gemeente Laarbeek was hierbij aanwezig. Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: “Het is een voorrecht om het predicaat Koninklijk te mogen voeren. Dit kon niet op een beter moment komen dan tijdens de aftrap van de festiviteiten rond ons 300-jarig bestaan. Het is een bekroning voor iedereen die in die 300 jaren een bijdrage leverde aan deze mooie brouwerij: aan de kwaliteit, de groei, verduurzaming en innovaties, maar ook een extra stimulans om het nog beter te doen, voor onze brouwerijen en iedereen die daarbij betrokken is.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops