Prinsjesdag: Begroting Ministerie van LNV een kleine 2 miljard euro

DEN HAAG – Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Landbouw, tuinbouw en visserij moeten extra stappen gaan zetten om op duurzame wijze voedsel te produceren. Dat meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de rijksbegroting voor 2022 is ruim 1,8 miljard euro voor het ministerie gereserveerd.

Speerpunten voor het beleid van 2022 zijn toekomstbestendige landbouw, natuur en biodiversiteit, een duurzame en rendabele visserijsector, de Nederlandse invulling van Europese regelgeving, een structurele aanpak van de stikstofproblematiek, verbetering van de waterkwaliteit en dierenwelzijn.

Verdeling
Het leeuwendeel van de begroting gaat naar Land- en tuinbouw, becijferde het Ministerie van Financiën. Het gaat om ruim 534 miljoen euro. Natuur, visserij en gebiedsgericht werken krijgen ruim 462 miljoen euro. Voor uitvoering en toezicht is ruim 431 miljoen gereserveerd, voor kennis en innovatie 244. De begroting valt 10,66 procent lager uit dan vorig jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant