Refresco ontvangt Europese ‘Lean & Green Star’

DELFT/ROTTERDAM - Refresco heeft de eerste Europese ‘Lean & Green’ Star in ontvangst genomen voor haar transportorganisatie in Europa. De fabrikant kreeg de prijs omdat haar transportemissies meer dan 20 procent lager zijn dan het gemiddelde van de branche.

De fabrikant heeft dat naar eigen zeggen te danken aan een aantal optimalisatieprogramma’s, die in de Europese bedrijfsvoering zijn doorgevoerd. Zo zijn de trucks sinds 2018 zo veel mogelijk beladen wanneer ze de weg op gaan, zijn er afspraken gemaakt met partners om efficiëntie te verbeteren en zijn productielocaties op goede afstand van klanten gevestigd.

“Dankzij ons pan-Europese netwerk van productielocaties zijn we in staat om met korte transportlijnen te werken en bevinden we ons dicht bij onze klanten, wat ook in hun voordeel is”, zegt Minna Lyijynen, Refresco Group Sustainability manager. “Ons doel is om, samen met onze vervoerders en leveranciers, optimale transportefficiëntie te bereiken met een minimale impact op de omgeving. Het Lean & Green programma is een waardevol middel dat ons helpt om deze ambitie te realiseren en om onszelf te blijven verbeteren.”

Stimuleren
Lean & Green is een nationaal en Europese programma voor duurzame logistiek en persoonlijke mobiliteit. Het programma stimuleert organisaties om hun duurzaamheidsniveau te verbeteren door maatregelen te implementeren die kostenbesparingen opleveren en tegelijkertijd resulteren in een lagere impact op het milieu. Lean & Green wordt gerund door Connekt, een onafhankelijk netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit en logistiek.

Bron: Levensmiddelenkrant