Verpact_Logo staand_CMYK.jpg Het nieuwe logo van Verpact

Achtergrond

Nieuwe naam voor Afvalfonds Verpakkingen

LEIDSCHENDAM – Verpact is per 1 maart de nieuwe naam van het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot meer dan een ‘fonds’. Met de veranderende maatschappij en de ambitie richt het zich meer en meer op het sluiten van de verpakkingsketen.

Redactie |

Het doel is in 2050 honderd procent circulair en fossielvrij te verpakken en dat zonder zwerfafval en microplastics. Het fonds heeft een wettelijke verantwoordelijkheid in de verpakkingsketen. Er moet geanticipeerd worden op nieuw beleid, wet- en regelgeving voor verpakkingen, zowel nationaal als Europees. De recyclingdoelen worden ook elk jaar hoger en de verplichte percentages aan gerecycled materiaal gaan omhoog. Hierdoor was het nodig om de krachten te bundelen met Nedvang, Nederland Schoon, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland. Hier hoort een nieuwe naam bij: Verpact.

Hester Klein Lankhorst, directeur van Verpact: “In de nieuwe naam zitten ‘act’ en ‘pact’. Dat is precies wat we met Verpact willen uitstralen: we dóen en we doen het sámen. Niet alleen met onze bevlogen collega’s van Verpact, zeker ook met meer dan 2.400 partners uit de verpakkingsketen, met name producenten en importeurs die product-verpakkingscombinaties op de markt brengen én de inzamelaars, sorteerders en recyclers van verpakkingsafval. Daar hebben we de hulp van overheid en consumenten hard bij nodig. Dit bevordert de werkgelegenheid en we kunnen grondstoffen behouden en waarde toevoegen. Dit draagt bij aan zowel een gezonde economie en arbeidsmarkt, als aan een schonere wereld. Bij Verpact werken we aan een wereld waarin verpakkingen geen afval worden, maar de grondstof van morgen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops