Soil Badajoz Spain LR.jpg

Fabrikanten

Unilever deelt eerste impactresultaten van landbouwprojecten

ROTTERDAM – Unilever heeft de eerste impactresultaten gedeeld van twee regeneratieve landbouwprojecten in Europa. In Spanje worden tomaten en in Italie rijst geteeld volgens de Regeneratieve Landbouw Principes van het voedingsbedrijf. De eerste resultaten zijn zeer positief, aldus Unilever.

Redactie |

De principes die in 2021 door Unilever werden gepresenteerd zijn gericht op samenwerking met boeren en andere ketenpartners om landbouwpraktijken toe te passen die duurzaam zijn. Ze moeten er voor zorgen dat de bodem kan herstellen en beschermd wordt, bijdragen aan voedselzekerheid en zorgen dat het net-zero doel van het bedrijf in 2039 wordt gehaald.

Voor de tomatenteelt in het Spaanse Badajoz werd de uitstoot van broeikasgassen verminderd met 39%, steeg het percentage organisch materiaal in de bodem, nam de diversiteit van wilde bloemen toe met 27% door het aanleggen van bloemranden en nam het aantal bestuivers daardoor met 173% toe.

Voor de teelt van rijst in de Italiaanse regio Lombardije werden er testen uitgevoerd op vier demonstratieboerderijen. Op de boerderijen werd gewerkt aan manieren om de watervervuiling en broeikasgasemissies te verminderen. De hoeveelheden chemische residuen in het water namen af met tussen de 62% en 78%. Volgens Unilever zijn de resultaten zo indrukwekkend dat de praktijken zullen worden uitgebreid naar meer dan tweehonderd andere rijsttelers in het gebied.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops