gvo-230829-322(1).jpg Verschillende supermarkten, waaronder AH, zijn al gestopt met de verkoop van tabak.

Achtergrond

Vakcentrum gaat strijd aan tegen verbod tabaksverkoop

WOERDEN – Het Vakcentrum, belangenbehartiger voor de retail, maakt bezwaar tegen het verbod op tabaksverkoop in supermarkten. De organisatie stelt dat het verbod in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat het niet juist is de verkoop van tabaksproducten voor te behouden aan een specifieke groep dienstverleners.

Redactie |

Het Vakcentrum heeft in een brief aan staatssecretaris van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd een grondige toetsing uit tevoren en daar voldoende tijd voor te nemen. De organisatie verwijst naar het advies van de Raad van State die stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Ook plaats de Raad kanttekeningen bij de effectiviteit, consistentie en proportionaliteit van net voorgestelde verbod. Het Vakcentrum heeft bij de Europese Unie melding gemaakt van de mogelijke overtreding van de Dienstenrichtlijn.

Richtlijn
De richtlijn stelt dat een maatregen niet verder mag gaan dan nodig is. Volgens het Vakcentrum is dat hier wel het geval. "Het voorgenomen verbod is ook onredelijk c.q. onevenredig gezien de enorme gevolgen voor het voorzieningenniveau in Nederland. De impact op met name kleinere supermarkten is groot. Deze ondernemers hebben de klant nodig die naast tabak in het verlengde nog allerlei andere boodschappen doet. Deze klant wordt nu de wijk, buurt of dorp uitgejaagd en gaat elders alle boodschappen doen. Dit betekent een aftakeling van de leefbaarheid op het platteland met alle sociaal economische gevolgen van dien", stelt het Vakcentrum.

Juridische stappen
De belangenorganisatie heeft aangekondigd eventueel juridische stappen te nemen als de staatssecretaris het besluit ongewijzigd publiceert en het niet voldoende is onderbouwd en getoetst. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft een kopie van de brief ontvangen en wordt gevraagd om tenminste het Vakcentrum te steunen in het verzoek om opschorting. Om juridische stappen te voorkomen wordt de staatssecretaris gevraagd de invoering van het verbod tot nader order uit te stellen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops