mag het ietsje meer zijn.png

Ondernemers

‘Den Haag, mag het ietsje minder zijn?’

WOERDEN – Met de campagne ‘Den Haag, mag het ietsje minder zijn?’ vraagt de detailhandel de politiek om minder complexe regels, minder accijnzen en btw, minder loonkosten en meer netto-inkomen voor medewerkers, meer investeringen in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren. De campagne is overal zichtbaar voor politiek en publiek om zo het belang van de detailhandel voor leefbaarheid in de steden, dorpen en wijken te onderstrepen.

Redactie |

De detaillisten vragen aandacht voor vermindering van de enorme druk die er rust op winkeliers, opdat ze niet uit het straatbeeld verdwijnen. Twaalf brancheorganisaties waarschuwen dat winkels ook een grote maatschappelijke waarde hebben.

Postercampagne
Duizenden branche-gelieerde ondernemers nemen deel aan de postercampagne op winkeldeuren en ruiten. Ook op de sociale media zien we de campagne, die hier doelt op kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op vrijdag 17 november, wanneer politici winkeliers bezoeken, zullen ondernemers hun verhaal doen.

In overlevingsstand
Winkeliers en werknemers leveren een grote economische sociale bijdrage aan Nederland. “Door coronaschulden en enorme kostenstijgingen van de afgelopen jaren, staan heel veel ondernemers in de detailhandel en ambachten in de overlevingsstand. Werkgevers willen graag investeren in verduurzaming en gunnen hun medewerkers een hoger nettoloon. De politiek kan dat met slimme keuzes mogelijk maken en zo bijdragen aan het rendement van winkels dat nu negatief is. Zo helpt de politiek ook om de leefbaarheid in dorpen en steden te behouden”, stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.  

‘Mag het ietsje minder zijn?’
Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum Nederland, dat ook meewerkt aan de campagne, is heel duidelijk over de situatie: “Als er nu niets verandert wordt het in de toekomst een stuk lastiger om dichtbij huis je dagelijkse boodschappen te doen. Ook de (sociaal) culturele en sportactiviteiten lopen gevaar want daar leveren lokale winkeliers een belangrijke bijdrage aan, zowel financieel als qua organisatie. Met de campagne ‘Mag het ietsje minder zijn?’, roepen wij op tot minder complexe regels, accijnzen en btw, lasten bij zieke medewerkers, loonkosten voor werkgever en lasten- en regeldruk. Wat ‘ietsje méér mag zijn’ is waardering voor ondernemerschap, toegang tot financiering, netto-inkomen voor medewerkers, politie-inzet tegen winkelcriminaliteit, investering in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren.” 

Ondernemers willen meedenken
Marie-Hélène Zengerink is directeur van de NBOV. Zij beklemtoont dat winkeleigenaren graag meedenken over het beleid. “Soms voelt het alsof politiek Den Haag het idee heeft tegen ondernemers te moeten strijden, maar we hebben allemaal hetzelfde belang. Mkb-ondernemers zijn bij uitstek betrokken bij het centrum waar ze zijn gevestigd en de mensen die bij hen werken. Daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen. Dus minder complexe regels en de financiële middelen die nodig zijn om te kunnen blijven ondernemen. In de coronaperiode hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het is als winkels dicht zijn. Het lijkt me niet dat we naar dat verlaten straatbeeld terug willen. Ondernemers en brancheorganisaties denken heel graag mee over beleidsthema’s als duurzaamheid en werkgelegenheid; dat is in ieders belang.”

Bron: Levensmiddelenkrant

Lees meer over: