recycle-57136 (1).jpg

Onderzoek

ABN: Hoge prijs blijft obstakel bij aankoop circulaire producten

AMSTERDAM – In opdracht van ABN Amro heeft Q&A Insights & Consultancy onderzoek gedaan naar de bereidheid van consumenten om circulaire producten aan te schaffen. Hoewel het animo voor gerecyclede en duurzame producten toeneemt, laat de consument duidelijk zien dat de prijs in bijna alle gevallen doorslaggevend is om een product wel of niet aan te schaffen.

Redactie |

De Europese wet Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die in 2024 van kracht gaat, stelt bedrijven verplicht te rapporteren over de milieu-impact en sociale gevolgen van hun bedrijfsmodel. Een effectief middel om de negatieve impact op mens, dier en milieu te verminderen zou het aanbieden van circulaire producten en bedrijfsmodellen zijn. Het animo voor deze circulaire producten is in de afgelopen zes jaar gegroeid. Bijna 7 op de 10 Nederlanders staan open voor zowel het kopen van gerecyclede producten als het lenen, huren of leasen hiervan. Verreweg het grootste deel van deze groep schaft het product het liefst nog zelf aan. “Dit duidt erop dat veel Nederlanders producten het liefst nog zelf in bezit hebben”, stelt ABN Amro in haar persbericht. In haar afweging om een product wel of niet aan te schaffen is in bijna alle gevallen de prijs doorslaggevend. Dit blijkt uit onderzoek dat Q&A Insights & Consultancy in opdracht van ABN Amro onder bijna 1.650 Nederlanders heeft verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegen de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2017.

De prijs van tweedehands
Twee derde van de consumenten staat het meest open voor het kopen van gerecyclede producten (67 procent), gevolgd door duurzame producten (61 procent), tweedehands producten (59 procent) en herstelde of ‘refurbished’ producten (51 procent). De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat ruim 60 procent vindt dat het kopen van tweedehands en refurbished producten loont wanneer de prijs tenminste 25 tot 50 procent lager is dan het nieuwe product.

Prijsvoordeel
Hoewel de Nederlandse consument vaker bereid is circulaire producten te kopen, rekent diezelfde consument er wel op dat dit een prijsvoordeel oplevert. Ook heeft de koper de behoefte aan informatie over kwaliteit, herkomst en levensduur van producten. “Retailers staan voor de uitdaging helder te communiceren over hoe prijzen van circulaire producten zijn opgebouwd. Duidelijke informatie over hoe de aanschaf van deze producten kan bijdragen aan CO₂-reductie, energie- of kostenbesparing of hergebruik en hoe deze zijn gemaakt, kunnen twijfelende consumenten over de streep trekken”, zegt Henk Hofstede, sector banker retail van ABN Amro. “Retailers moeten dus vooral duidelijk maken wat de positieve impact van circulaire producten is, bijvoorbeeld door producten van een erkend keurmerk te voorzien of de ecologische voetafdruk in kaart te brengen. Ook het aanbieden van garanties of proefperiodes kan twijfelaars over de streep trekken. Daarnaast is het trainen van medewerkers cruciaal om klanten voor circulaire producten te interesseren en tot ander gedrag te verleiden.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops