Formules

Fabrikanten

ABN Amro: stijging voedselprijzen onontkoombaar

AMSTERDAM – Het wordt ‘geen doorsnee jaar’ voor de foodsector. Hoge kosten, arbeidsschaarste en inflatie zullen naar verwachting zorgen voor een rem op de productiegroei en prijsstijgingen lijken dan ook onvermijdelijk. Dat concludeert ABN Amro in haar sectorprognose.

Renée Salome |

Producenten hebben te kampen met stijgende energie- en transportkosten en zeer hoge prijzen voor grondstoffen als granen, plantaardige oliën en zuivel. De productiekosten blijven dit jaar dus relatief hoog. Ook ligt schaarste op de loer, dat een drukkend effect op de productie kan hebben.

Uitstel
Het kan niet anders of de hogere productieprijzen zullen worden doorvertaald naar de consument, verwacht de bank. “Bedrijven proberen prijsverhogingen zo lang mogelijk uit te stellen om hun concurrentiepositie niet te verliezen. Hoe foodbedrijven uit deze strijd komen, is afhankelijk van veel factoren, zoals het merk, schaalgrootte, de beschikbaarheid van alternatieven, bestaande afspraken en in hoeverre efficiëntiemaatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk kan deze margedruk ten koste gaan van innovatie op het gebied van productontwikkeling en verduurzaming”, zegt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch en Food van ABN Amro.

Onvermijdelijk
Ze vervolgt: “Een verdere stijging van de voedselprijzen lijkt onvermijdelijk. De kans bestaat dat Nederlanders dan op zoek gaan naar goedkope alternatieven, zo blijkt uit onderzoek dat we onder consumenten hebben verricht. Zo geeft 40 tot 55 procent van de consumenten aan een sterkere focus te hebben op prijs ten koste van andere koopmotieven, zoals gemak en duurzaamheid. Zij kopen bijvoorbeeld vaker huismerken. Daarnaast zegt ruim een kwart minder op duurzaamheid te letten als de boodschappen flink duurder worden.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

wheat-g41d241dcc_1920.jpg