gvo-230829-300.jpg Foto: Gerard van Oosbree/Levensmiddelenkrant

Formules

AH op de vingers getikt door ACM

DEN HAAG – Supermarktketen Albert Heijn verwijdert onduidelijke en onjuiste duurzaamheidsclaims uit de winkels. Ze doet dat nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bedrijf hierop heeft aangesproken.

Redactie |

Bedrijven moeten claims over duurzaamheid met feiten onderbouwen, ze moeten juist zijn, duidelijk en volledig. Albert Heijn gebruikte in diverse winkels de term ‘meest duurzame supermarkt. Deze claim baseerde de keten ‘op onderzoek naar de beleving van klanten en niet op concrete duurzaamheidsinspanningen’, meldt de ACM. Ook maakte het bedrijf dit onvoldoende duidelijk en was het onderzoek achterhaald.

Onvoldoende
Albert Heijn gebruikte ook de claim ‘samen met onze telers / onze boeren werken wij aan een duurzamere toekomst’ en verwees alleen naar de website voor meer informatie. Ook dat is volgens de ACM onvoldoende. ‘Claims dienen zo feitelijk en volledig mogelijk te zijn, zodat de consument meteen begrijpt wat het duurzaamheidsvoordeel is’, aldus de waakhond. De supermarktketen heeft direct toegezegd de claims te verwijderen nadat de ACM het bedrijf hierop heeft gewezen.

De ACM heeft een Leidraad Duurzaamheidsclaim gepubliceerd waarmee bedrijven kunnen toetsen of hun claims kunnen worden gebruikt. Door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt de ACM bij aan een toekomstbestendige samenleving met duurzame producten en duurzame consumptie. Ze beschermd niet alleen consumenten tegen misleidende claims, maar ook bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid. Zo wordt oneerlijke concurrentie door het gebruik van misleidende claims tegengegaan.

Bron: Levensmiddelenkrant