yasminhargreavesphotography-5422.jpg De Arbeidsinspectie heeft geen namen genoemd van bedrijven. Foto ter illustratie.

E-commerce

Arbeidsinspectie: ‘Supermarktbezorgers werken niet veilig’

DEN HAAG – De Arbeidsinspectie heeft onlangs bij vijf grote supermarktbezorgers controles uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen gaan over veelvuldig zwaar en hoog tillen, in aanraking kunnen komen met droogijs en onveilige verkeerssituaties. De Arbeidsinspectie heeft de betrokken bedrijven een waarschuwing gegeven.

Redactie |

De inspectie is niet te spreken over de fysieke belasting van de bezorgers. Zo moeten vaak zware kratten door de bezorgers boven de schouders worden getild waarbij er draaibewegingen worden gemaakt die de belasting nog eens verergeren. De supermarktketens hebben hier geen goed beeld van en hier moet meer aandacht voor komen. De fysieke belasting moet beter in kaart worden gebracht en de inrichting en belading van de bestelauto’s moet worden aangepast aan de bevindingen.

Koeling
Voor het koelen van koelverse- en diepvriesproducten wordt vaak droogijs gebruikt. Aanraking met de huid kan leiden tot brandwonden. Droogijs is koolzuurgas in vast vorm. In kleine ruimtes, zoals in bestelauto’s, kan het koolzuurgas de zuurstof verdringen waardoor de kans op verstikking aanwezig is. De Arbeidsinspectie adviseert de bedrijven gebruik te maken van koel- en vrieselementen. Een aantal bezorgdiensten maken hier al gebruik van.

Verkeer
De inspectie maakt zich ook zorgen over onveilige verkeerssituaties bij het bezorgen. Er is vaak onvoldoende ruimte om veilig te parkeren waardoor de afstand met het overige verkeer klein is. Bij alle gecontroleerde bedrijven zijn de risico’s voor bezorgers om aangereden te worden groot, mede door de slechte zichtbaarheid als het schemerig of donker is. De werkgevers besteden volgens de inspectie te weinig aandacht aan zichtbaarheidskleding.

De Arbeidsinspectie gaat later dit jaar opnieuw controleren. Bedrijven waar opnieuw overtredingen worden geconstateerd kunnen dan een boete krijgen. Welke supermarktketens zijn gecontroleerd is niet bekend gemaakt.

Bron: Levensmiddelenkrant