Fabrikanten

Ben & Jerry’s wil uitstoot broeikasgassen aanzienlijk verminderen

AMSTERDAM– Ben & Jerry’s wil de uitstoot van broeikasgassen van vijftien melkveehouderijen tegen het eind van 2024 halveren. Als project Mootopia, zoals de pilot heet, slaagt, worden de initatieven uitgebreid naar boerderijen in de wereldwijde zuivel supply chain van Ben & Jerry’s.

Lisa van der Linden |

“De focus op een regeneratieve en meer circulaire melkveehouderij kan een doorbraak betekenen’, aldus Klaas Jan van Calker, global sustainable sourcing manager bij Unilever. “Dit project heeft de potentie om de uitstoot op melkveehouderijen aanzienlijk te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te helpen bestrijden. We moeten allemaal – maar met name bedrijven – actie ondernemen voordat het te laat is en de klimaatcrisis onze wereld onbewoonbaar maakt.” De room en melk zijn verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot Ben & Jerry’s-ijs, dus richt het bedrijf zich op melkveehouderijen om deze uitstoot te verkleinen. ‘Project Mootopia’, zoals het pilotproject wordt genoemd, zal samen met melkveehouders regeneratieve landbouwpraktijken en nieuwe technologieën inzetten om een bijdrage te leveren aan de volgende kwesties.

Haalbaar, betaalbaar en veilig
Moontopia stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie op melkveebedrijven en zet het hanteren van hoge standaarden voor dierenwelzijn voort. De vijftien deelnemende boerderijen zijn verdeeld over Amerika en Nederland. In Nederland wordt samengewerkt met Cono Kaasmakers, de partner in het gezamenlijke duurzaamheidsprogramma Caring Dairy. “De intensieve samenwerking tussen onderzoek, adviseurs en boeren is de sleutel tot het creëren van op maat gemaakte methoden die haalbaar, betaalbaar en veilig zijn”, zegt Theun Vellinga van Wageningen Research. “We hebben een beslistool ontwikkeld, waarmee melkveehouders voor hun individuele bedrijfssituatie kunnen nagaan welke wetenschappelijke gevalideerde reductiemaatregelen het beste op hun bedrijf passen. We kunnen hierbij niet vasthouden aan slechts één reductiemaatregel, er is geen wondermiddel. Een combinatie van de opties zal ons helpen de beoogde reductie te behalen”, aldus Vellinga.

Ben & Jerry’s hoopt met Project Mootopia te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar heerlijk, fair en klimaatvriendelijk ijs.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

ben-et-jerrys-de-hoeve-.jpg