bananas-698608_1920.jpg

Onderzoek

Bezwaren Vakcentrumleden over controle biologische producten onderschreven

WOERDEN – Grote regeldruk, forse kosten en disproportionele nalevingskosten voor winkeliers. Zo omschrijft de Adviescommissie Toetsing Regeldruk (ATR) in een advies aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De certificeringsplicht voor biologische producten is opgezet en wordt gehandhaafd door Skal biocontrole en is een uitwerking van EU-regelgeving. De ATR onderschrijft daarmee het signaal van branchevereniging Vakcentrum.

Redactie |

Het Vakcentrum vroeg de ATR om de regeldruk als gevolg van de verplichte certificering te onderzoeken naar aanleiding van signalen van haar leden en het niet reageren op klachten van het ministerie van LNV. Het Vakcentrum is van mening dat de wijze waarop de controle op nakoming van de Europese verordening wordt toegepast, te streng en te duur is voor winkeliers. Hierdoor overwegen sommige ondernemers te stoppen met de verkoop van biologische producten.

Verplichtingen
Door de administratieve verplichtingen rond de verkoop van biologische producten overwegen andere ondernemers de producten een andere naam te geven om te ontkomen aan de verplichte certificering of deze weer in plastic te gaan verpakken. Ondernemers moeten een massabalans bijhouden in plaats van een balans op basis van verkoopeenheden. Ook moeten de pakbonnen bewaard worden en moet er door de winkelier bij elke leverancier een certificaat worden opgevraagd. Dat zijn dezelfde certificaten die door Skal worden verstrekt aan dezelfde leveranciers.

Naast administratieve lasten zijn volgens het Vakcentrum ook de certificeringskosten en de kosten voor de jaarlijkse controles te hoog. Deze zouden tussen de 5.000 en 15.000 euro per bedrijf liggen.

Signalen
In het advies geeft de ATR aan dat de Europese verordening ruimte biedt om winkels met een biologisch assortiment op korte termijn al tegemoet te komen. Zo kan het toezicht worden verminderd, kunnen er vrijstellingen worden verleend, kan de frequentie van controles omlaag en de bewijsvoering vereenvoudigd. “Helaas bleven diverse signalen naar het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid de afgelopen jaren onbeantwoord. We zijn blij dat de ATR er wel ingedoken is. Het advies van de ATR is heel duidelijk. We hopen dan ook dat dit op korte termijn tot veranderingen bij Skal leidt”, is de reactie van Het Vakcentrum.

Bron: Levensmiddelenkrant