arla.jpg Simone Groenendijk, Evelien Verbij en Mark Boot

Fabrikanten

Boeren kunnen bomen en struiken planten

NIJKERK – Arla Foods Nederland geeft Nederlandse melkveehouders de kans om in totaal 125.000 bomen en struiken te planten. Daarvoor werk het zuivelbedrijf samen met Trees for All en BoerenNatuur. Boeren die melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie kunnen meedoen aan dit onderdeel van ReNature, een initiatief van Arla om de biodiversiteit rondom boerderijen te verbeteren.

Redactie |

De meerjarige samenwerking, in ieder geval tot eind 2025, met beide organisaties houdt in dat boeren een beplantings- en beheerplan op maat kunnen krijgen. Zo kunnen ze de biodiversiteit op hun percelen en het erf verbeteren. De aanplant zal bestaan uit streekeigen boom- en struiksoorten. Na het planten krijgen de boeren nog 10 jaar adviezen voor langdurig beheer en onderhoud. Arla financiert het project.

Biodiversiteit
Irma Zegers – de Koning, Arla-melkveehouder en pilot deelnemer: “Ik vind het leuk om als een van de eerste boeren in Nederland mee te doen aan het ReNature programma. Samen investeren we op een praktische manier in de verbetering van het ecosysteem rondom mijn boerderij. Ik boer in de natuur en als agrariër vind ik het belangrijk dat ik een bijdrage lever aan het verbeteren van de biodiversiteit, ook al is dat stap voor stap. Als je goed bent voor de natuur zullen de dieren en bodem namelijk ook goed voor jou zijn, en dan is de cirkel rond.”

BoerenNatuur bestaat uit 40 regionale collectieven van agrariërs. Zij organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Trees for All zet zich in voor een bosrijke wereld.

Bron: Levensmiddelenkrant