retail inspiratiedocument.jpg

Ondernemers

Brancheorganisaties presenteren Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid

AMSTERDAM – Op de Provada in de RAI Amsterdam is afgelopen dinsdag 11 juni het Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid gepresenteerd. Hierin laten brancheorganisaties zien hoe zij samen de retailsector willen inspireren om te verduurzamen. Een intensievere samenwerking tussen huurders en verhuurders moet de verduurzaming versnellen, is het doel.

Redactie |

Voorzitter van de Retailagenda Marijke van Hees heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Samen met de betrokken partijen wil het ministerie streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector.

Samenwerking
Het Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid richt zich op huurders en verhuurders. Het 'Paris proof' maken van alle winkels in 2050 haalbaar wanneer deze partijen samenwerken, zo is de overtuiging. Paris Proof is een gebouwde omgeving die past binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zowel het gebouw als het gebruik zijn van invloed op de duurzaamheid en uitstoot. Het document biedt concrete voorbeelden en manieren waarop de verduurzamingsopgave door beide kan worden opgepakt. Ook kan het inspiratiedocument een extra stimulans zijn voor de al lopende verduurzamingstrajecten.

In de aanloop naar een huurcontract moeten huurder en verhuurder verduurzaming bespreken om de stappen naar verduurzaming op elkaar af te stemmen.

Het Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid is te vinden op de website van het Vakcentrum.

Bron: Levensmiddelenkrant