Fabrikanten

CBS: Veestapel nagenoeg ongewijzigd

DEN HAAG – De rundveestapel is in 2022 nauwelijks in omvang veranderd ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). het aantal kippen en varkens nam af met enkele procenten, maar het aantal melkgeiten is daarentegen licht gestegen. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Yentl Bocxe Strik  |

Ongeveer 45 procent van de Nederlandse cultuurgrond wordt momenteel gebruikt door melkveebedrijven. Gemiddeld besloeg een melkveebedrijf zo’n zestig hectare grond, dit is een stijging van twaalf hectare vergeleken met tien jaar eerder. Ook is het aantal koeien per melkbedrijf gestegen. Waar de melkveehouder in 2012 gemiddeld 83 melkkoeien bezat, en 57 vrouwelijk jongveedieren, steeg dit in 2022 naar 110 en 58. “Op 1 april 2022 waren er 13,7 duizend (0,4 procent) meer runderen dan een jaar eerder. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, net zo veel als vorig jaar. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen het laatste jaar toe met 1,6 procent naar 982 duizend. Het aantal vleeskalveren daalde met 0,4 procent naar ruim 1 miljoen dieren”, meldt het CBS.

Geiten
De schaalvergroting in de melkgeitensector nam toe. “Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf is in tien jaar tijd gestegen van 495 naar 735. In 2012 waren er 223 bedrijven met 500 of meer melkgeiten. Tien jaar later was dat met de helft toegenomen naar 330”, aldus het CBS. Meer dan de helft van het aantal melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant (137 duizend) en Gelderland (117 duizend).

Varkens
Het aantal varkensbedrijven is in vergelijking met 2012 met 45 procent afgenomen. Waar het aantal Nederlandse varkens jarenlang ruim twaalf miljoen besloeg, nam het vanaf 2020 af naar net daaronder. In 2022 was het aantal varkens historisch laag. “In 2022 waren er 11,3 miljoen varkens in Nederland, het laagste aantal in bijna twintig jaar tijd”, schrijft het CBS in het persbericht.

Kippen
Het aantal kippen in 2022 daalde met 2,3 procent naar 98 miljoen. Het CBS ziet al jaren een schommeling van het aantal kippen rond de honderd miljoen. In 2022 waren er 1 711 bedrijven met kippen, 20 procent minder dan 2012.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

 

goat-3613728.jpg