woman-3040029_1920.jpg

Achtergrond

CBS: Lichte daling consumentenvertrouwen

DEN HAAG – Het consumentenvertrouwen is voor de tweede maand op rij gedaald. Ten opzichte van mei hebben consumenten iets minder vertrouwen dan in juni. De laatste keer dat er een daling was van twee maanden achtereen was precies een jaar geleden.

Redactie |

Consumenten zijn in juni alleen positief over hun financiële situatie de komende twaalf maanden. Hoewel de score positief is, ligt die wel lager dan in mei. Het meest negatief zijn consumenten over het economische klimaat van de afgelopen twaalf maanden. De koopbereidheid is echter weer gedaald ten opzichte van mei maar nog steeds niet positief.

Sinds augustus 2023 steeg het consumentenvertrouwen weer flink, van min 40 naar min 21 afgelopen april. Het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar ligt op min 10 met als absolute topper een score van 36 in januari 2000 en een absoluut dieptepunt tijdens corona met min 59 in oktober 2022. Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986 op basis van het consumentenconjunctuuronderzoek. Het consumentenvertrouwen is een gemiddelde van vijf deelvragen, waarbij van elke vraag het saldo van positieve en negatieve antwoorden wordt genomen. Als alle consumenten positief zijn, is het saldo 100. Als alle consumenten negatief zijn, is het saldo min 100.

deelindicatoren-consumen.png Bron: CBS

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops