production-4408573.jpg

Fabrikanten

CBS: producentenvertrouwen negatief

DEN HAAG – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een daling in het vertrouwen dat producenten in de voedselindustrie hebben. In augustus daalde hun vertrouwen van 0,2 in juli naar -2,5 in augustus. Voor het eerst sinds 2020 hadden de negatieve producenten de overhand op positieve producenten.

Redactie |

De voornaamste reden voor deze daling is het feit dat voedselfabrikanten negatief zijn over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Ook waren ze minder positief over de orderportefeuille en negatiever over de voorraden gereed product.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops