hva foto Walther Ploos van Amstel.jpeg Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam

Columns

Column Walther Ploos van Amstel: Zijn we klimaatgeletterd?

Onlangs was ik met collega’s te gast bij het KNMI in De Bilt. Een inspirerend bezoek. Goede informatie over klimaat en klimaatverandering is hard nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen in de klimaattransitie die ook de levensmiddelensector gaat raken.

Walther Ploos van Amstel |

Op 9 oktober kwam het KNMI met nieuwe klimaatscenario’s. Het mag niemand verbazen dat dat geen optimistische boodschap was. De klimaatscenario’s gaan impact hebben op onze bedrijfsvoering. Voor de levensmiddelensector betekenen de nieuwe klimaatscenario’s een onvermoeibare inzet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen binnen scope 1, 2 en 3. Maar klimaatmitigatie is niet genoeg. We moeten ook aan de slag met klimaatadaptatie. Niks doen is echt geen optie.

Als sector moeten we ons voorbereiden op de impact die klimaatverandering de komende tien tot twintig jaar heeft. Denk aan de gezondheid van het personeel in de winkels, in de magazijnen en achter het stuur op warme dagen. De kwetsbaarheid van de logistieke faciliteiten bij noodweer, onzekerheden in de energievoorziening (en energieprijzen). De beschikbaarheid van water en veranderende wereldwijde sourcing van grondstoffen. In het kader van het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten bedrijven hun klimaatrisico’s vanaf 2024 verplicht in kaart gaan brengen. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over, en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Wie is er klaar voor?


En benut ook de kansen die er zijn met klimaatverandering. De volatiliteit in supply chains is enorm; wie kent er nog rust, reinheid en regelmaat? Ga er maar aan staan. Welke kansen biedt slim inspelen op deze volatiliteit?


Als sector moeten we zorgen dat we klimaatgeletterd worden. Het is van groot belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengegaan en we ons voorbereiden op wat er onvermijdelijk zal komen. En sneller dan we soms willen. De ontwikkeling en de implementatie van beleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren verloopt moeizaam. Een gebrek aan draagvlak voor klimaatmaatregelen, te weinig klimaatkennis, of onzekerheid over hoe om te gaan met een veranderend klimaat zijn mogelijke oorzaken.


De vraag is of bedrijven in de levensmiddelensector wel voldoende weten over het klimaat. Kennen we de belangrijkste principes van het klimaatsysteem? Weten we hoe en waar wetenschappelijk betrouwbare data en informatie over klimaat te vinden? Hoe communiceren we binnen de sector over klimaat en klimaatverandering? Zijn we in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen over zaken die door klimaat worden beïnvloed of die het klimaat beïnvloeden?

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.