Bier.jpg

Fabrikanten

Craftbrouwers nu ook toegang tot statiegeldflessensysteem van grote brouwers

DEN HAAG – De Bruine Nederlandse Retourfles, die steeds door verschillende bierbrouwers wordt hervuld, is nu ook beschikbaar voor kleinere brouwers. Door gebruik te maken van het ‘absorptiemodel voor statiegeldflessen’ kunnen naar verwachting jaarlijks tussen de 20 en 50 miljoen flessen meer worden hergebruikt dan nu het geval is. Brancheverenigingen Nederlandse Brouwers en Craft zijn samen opgetrokken om deze stap te zetten in het duurzamer maken van de sector.

Redactie |

Met bierflesjes, fusten, kratten en pallets maken bierbrouwers al veel gebruik van hervulbare verpakkingen, laat duurzaamheidmanager bij Nederlandse Brouwers Eric Veldwiesch weten. Zo wordt dezelfde fles gemiddeld 20 keer hervuld en dezelfde fust gemiddeld 100 keer. Veldwiesch stelt dat de brouwers wereldwijd tot een van de koplopers op het gebied van hergebruik  van consumentenverpakkingen horen. Dat gold tenminste voor de grote brouwers. De honderden craftbrouwers die Nederland de laatste jaren rijk is geworden namen vanwege hun geringe omvang geen deel aan deze duurzame verpakkingsopties. Daar is met het absorptiemodel voor statiegeldflessen verandering in gekomen. 

Zonder investering 

De Bruine Nederlandse Retourfles (BNR-fles), waarvan er jaarlijks circa 1 miljard door grote brouwers in de markt worden gezet, is nu ook beschikbaar voor craftbrouwerijen. De kleine brouwerijen hoeven hiervoor geen investeringen te doen in retour- en spoelfaciliteiten, maar kopen de flessen simpelweg in en zetten hem op de markt. Na inlevering van de fles komt deze weer terecht bij een brouwer met spoelfaciliteit, die de fles zelf weer vult en in de markt zet. Veldwiesch: “Hierdoor maken we als sector slim gebruik van de al aanwezige capaciteit en optimaliseren we de duurzaamheid van het totaalsysteem. Naar verwachting kunnen hierdoor op jaarbasis tussen de 20 en 50 miljoen flessen meer worden hergebruikt dan nu het geval is.” Nederlandse Brouwers, dat licentiebeheerder van de bruine retourflessen is, voert inmiddels gesprekken met craftbrouwers die geïnteresseerd zijn in deelname aan dit systeem, dat mede tot stand kwam door een bijdrage uit de subsidie ‘Circulaire Ketenprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Bron: Levensmiddelenkrant