653a51127e3ff.jpg Katoenoogst in Azië

Fabrikanten

Fairtrade Nederland vraagt aandacht voor eerlijke prijzen

UTRECHT – Fairtrade Nederland vraagt de komende week aandacht voor het belang van een leefbaar inkomen van boeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Fairtrade zet zich in voor het betalen van een eerlijke prijs voor producten aan boeren en werknemers. Deze eerlijke prijs hangt volgens het keurmerk nauw samen met het milieu.

Redactie |

Extreme armoede is volgens Fairtrade Nederland de hoofdoorzaak voor grote problemen als kinderarbeid, uitbuiting en ontbossing. Als boeren en hun medewerkers niet genoeg betaald krijgen voor hun producten, wordt het moeilijk om bij de productie rekening te houden met de natuur. Door het betalen van een eerlijke prijs wordt het voor de boeren en medewerkers mogelijk om te voorzien in basisbehoeften als eten, kleding, school en huisvesting. Als dat allemaal is geregeld, kan er aandacht worden geschonken aan duurzame productiemethoden en vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alles hangt dus volgens het keurmerk af van de prijs die voor producten wordt betaald.

Niet onderhandelbaar
Tijdens de Fairtrade Week van 28 oktober tot en met 5 november, wordt hier aandacht voor gevraagd. Als meer consumenten de producten met het Fairtrade-logo kopen, kan er meer bij de boeren worden afgenomen tegen een eerlijke prijs. Voor de ingrediënten van producten met het keurmerk wordt door de fabrikanten een minimumprijs betaald die door Fairtrade is uitgerekend. Deze prijs is een vangnet voor de boer. Naast de prijs voor de producten wordt ook een niet onderhandelbare premie betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is. Die wordt gebruikt om te investeren in de ontwikkeling van de coöperatie en de gemeenschap, zoals scholen, gezondheidszorg, milieuprojecten, en bijvoorbeeld in het aanschaffen van machines. Op Fairtrade plantages beslissen vertegenwoordigers van werknemers en management over de besteding van de premie.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops