Fabrikanten

FrieslandCampina start ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’

AMSTERFSOORT – Zuivelproducent FrieslandCampina heeft vandaag het nieuwe klimaatplan gepubliceerd. Het plan ‘klimaatneutrale zuivel’ is onderdeel van het duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet.

Ruby van Hooijdonk |

Het doel is om uiterlijk 2050 op netto-klimaatneutrale wijze zuivel te produceren. In het plan staan doelstellingen en acties met als bedoeling een significante daling van broeikasgassen in 2030. Hein Schumacher, ceo Koninklijke FrieslandCampina: “FrieslandCampina wil mensen over de hele wereld dagelijks toegang bieden tot goede en betaalbare voeding, geproduceerd in balans met de planeet. Het sterk reduceren van onze broeikasgasuitstoot is dan ook een van de prioriteiten van ons duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken wereldwijd maatregelen te nemen die eraan bijdragen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graad Celsius. Ons gedetailleerde klimaatplan laat zien hoe wij hieraan bijdragen. Met onze doelstellingen en concrete acties hebben we een duidelijke routekaart voor de significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en zijn we op weg naar het realiseren van netto-klimaatneutrale zuivel in 2050. In lijn met het coöperatieve karakter van FrieslandCampina, werken we nauw samen met leden-melkveehouders, klanten, leveranciers, wetenschappers, NGO’s en de overheid aan de realisatie van de klimaatdoelen.”

Plannen

Het klimaatplan wordt binnen de gehele keten van FrieslandCampina doorgevoerd. Binnen de eigen bedrijfsactiviteiten heeft het bedrijf de doelstelling gesteld van een vermindering van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2015. Dit wordt behaald onder andere door niet-fossiele energie te gebruiken in productie en transport en optimalisatie van de voetafdruk. Voor de melkproducenten bij leden-melkveebedrijven wordt het doel gesteld om de broeikasgassen te reduceren met 33 procent ten opzichte van 2015. Deze reductie zal tot stand komen door een pakket van mogelijkheden, passend in de bedrijfsvoering en het vakmanschap van de leden-melkveehouders. Bijvoorbeeld door verdere optimalisatie van landbouwpraktijken, voer en groene zon- en windenergie.

Financiering

Om de doelstellingen van het klimaatplan te realiseren gaat de fabrikant uit van een investering van zo’n 1,5 miljard euro tot 2030. Een deel hiervan wordt getracht te financieren via de prijsstelling van duurzaam geproduceerde zuivel en via algemene middelen zoals overheidssubsidies.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

frieslandcampina_milk_truck_dairy_farm_cows_meadow.jpg